Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Trên 77% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

17:56' - 16/07/2020
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến ngày 22/6, số lượng tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 23.623/30.652 tàu, tương đương 77,1%. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc hoàn thiện số liệu tàu cá trên Vnfishbase; thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá và vận hành hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến ngày 22/6, số lượng tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 23.623/30.652 tàu, tương đương 77,1%. Trong đó, số lượng tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên là 2.388/2.509 tàu đạt 91,88% và tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m đạt 31.235/28.053 tàu (71,7%). Bên cạnh đó, số liệu về đăng kí, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản ở một số địa phương chưa được cập nhật đầy đủ, liên tục trên phần mềm Vnfishbase.
Để đáp ứng các quy định của Luật Thủy sản đồng thời phục vụ cho gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam nhập khẩu vào châu Âu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển đôn đốc chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị rà soát, thống kê, đồng thời,  báo cáo chính xác số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên thuộc tỉnh quản lý, hạn ngạch cấp phép. Bên cạnh đó, cập nhật lại số liệu báo cáo trên phần mềm Vnfishbase (số liệu báo cáo phải trùng khớp với số liệu trên phần mềm Vnfishbase).
Các địa phương cũng khẩn trương hoàn tất việc lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo đúng lộ trình quy định tại Điều 44, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Địa phương báo cáo số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên tính đến ngày 30/6 đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đối với những tàu cá không còn khả năng hoạt động, lập danh sách riêng và nêu lý do cụ thể.
Ngoài ra, các địa phương báo cáo về tình hình thực hiện trực vận hành hệ thống giám sát tàu cá. Cụ thể gồm hiện trạng hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương, số lượng nhân lực bố trí trực vận hành hệ thống, thời gian trực theo dõi, xử lý dữ liệu; những khó khăn, bất cập và đề xuất, kiến nghị.
Trước đó, ngày 5/3/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 1659/BNN-TCTS đôn đốc các địa phương về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, thực hiện các quy trình xử lý thông tin giám sát hành trình tàu cá và hoàn thiện số liệu tàu cá trên Vnfishbase.
Theo lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá quy định tại Điều 44, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên phải lắp trước ngày 1/7/2019. Đối với tàu làm nghề lưới kéo, câu cá ngừ đại dương có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m phải lắp trước ngày 1/1/2020. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m phải lắp trước ngày 1/4/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục