Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

13:27' - 29/12/2017
BNEWS Ngày 29/12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh.

Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; luân chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn thuộc các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết theo quy định; theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc và trả lời, cung cấp thông tin cho tổ chức, công dân liên quan khi được yêu cầu; nhận kết quả giải quyết từ các sở, ngành; trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức khảo sát ý kiến của khách hàng đối với các dịch vụ hành chính đã cung cấp; tiếp nhận và phối hợp giải đáp các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến chất lượng giải quyết dịch vụ hành chính công của các sở, ngành; phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức; cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính từ các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc được đầu tư xây dựng hệ thống mạng máy tính và các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp như: hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3, 4; hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính; hệ thống lấy số chờ phục vụ...

Hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh đã được thiết kế đồng bộ, kết nối quản lý hồ sơ từ Trung tâm hành chính công tỉnh về các sở, ngành và ngược lại. Bên cạnh đó, hệ thống cũng kết nối nhận, gửi hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp qua hệ thống bưu điện; hệ thống tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, ứng dụng các tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm.
Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Việc khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt hơn, sâu sát hơn chương trình cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh đã có quyết định công bố đợt 1 đưa 1055 thủ tục hành chính vào tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, đạt gần 65% tổng số; trong đó thủ tục hành chính các cơ quan ngành dọc Trung ương đạt gần 5%, các sở, ban, ngành của tỉnh đạt gần 85%.

Tỷ lệ này còn thấp so yêu cầu, nhất là ở các cơ quan ngành dọc Trung ương. Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, điều chỉnh, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Đây là cách làm mới, nhằm công khai quá trình giải quyết thủ tục hành chính tới mọi tổ chức, cá nhân và giám sát thời gian giải quyết của các cơ quan, đơn vị.
Để làm tốt các công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu lãnh đạo Trung tâm tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển các cơ quan chủ trì giải quyết, trả kết quả cho tổ chức và cá nhân đúng và trước hạn; tổ chức khai thác có hiệu quả phần mềm hành chính công.

Công chức, viên chức, lao động chuyên trách và biệt phái làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh phải luôn ý thức trách nhiệm của mình là người đại diện cho chính quyền tỉnh phục vụ cho người dân, doanh nghiệp; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử đạo đức công vụ, không ngừng rèn luyện kỹ năng, học tập nâng cao trình độ, chuyên nghiệp, tận tụy, thân thiện đáp ứng yêu cầu công việc.
Các sở, ngành cần phối hợp thật tốt trong mọi công việc, các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền về nhiệm vụ, quy trình giải quyết và kết quả hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện để tổ chức, cá nhân dễ thực hiện và theo dõi, giám sát.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục