Khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Bộ Quốc phòng

15:46' - 25/11/2017
BNEWS Ngày 25/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Bộ Quốc phòng.

Sáng 25/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Bộ Quốc phòng.
Theo đại diện Bộ Quốc phòng, các lần điều chỉnh lương cơ sở từ năm 2004 tới nay phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước, bảo đảm đời sống của cán bộ, chiến sỹ.

Mức lương cấp bậc quân hàm sỹ quan và mức lương chuyên môn kỹ thuật quân nhân chuyên nghiệp được xây dựng cao hơn so với cán bộ, công chức cùng trình độ thuộc khu vực hành chính Nhà nước.
Hệ thống thang, bảng lương trong Quân đội cơ bản phù hợp với yêu cầu về tổ chức, biên chế và hoạt động đặc thù của Quân đội, phản ánh được trình độ, tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của ngành “lao động đặc biệt”.

Các chế độ phụ cấp hiện hành cho Quân đội đã đạt được mục tiêu bù đắp hao phí lao động, động viên, khuyến khích, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, chiến sỹ.

Quân đội đang áp dụng 12 loại phụ cấp, chiếm khoảng 35,05% tổng quỹ tiền lương.
Cũng theo đại diện Bộ Quốc phòng, các khoản thu nhập ngoài lương chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong Quân đội, tập trung ở các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường.

Chế độ tiền lương vẫn còn những hạn chế như tiền lương trong Quân đội tính theo quân hàm nên có chuyện sĩ quan cùng cấp bậc quân hàm nhưng đảm nhận chức vụ khác nhau thì tiền lương lại khác nhau, chưa thể hiện được trách nhiệm của sĩ quan lãnh đạo.

“Có chuyện cùng quân hàm Đại tá nhưng lương Cục trưởng còn thấp hơn Phó Cục trưởng, Trưởng phòng vì các chức vụ thấp hơn có thâm niên cao hơn”, lãnh đạo Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng cho biết.
Đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thì tiền lương chưa phản ánh hết được tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, khoảng cách giữa các bậc lương còn thấp. Mức phụ cấp với Hạ sĩ quan, Binh sĩ thấp, khó bảo đảm sinh hoạt.

Ngoài ra, có loại phụ cấp mà khu vực hành chính đã được hưởng nhưng chưa áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết, để cùng Nhà nước chăm lo cho đời sống cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên để tăng cường nguồn lực cho điều chỉnh lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý, tăng cường tự chủ biên chế, tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đối với chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chính sách tiền lương đối với Quân đội - ngành lao động đặc biệt, tự nguyện hy sinh vì Tổ quốc, lao động trong điều kiện khó khăn, toàn thời gian, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và các Bộ đánh giá rõ tương quan giữa quỹ lương dành cho Quân đội với quỹ lương của các lĩnh vực khác để có căn cứ thực tiễn cải cách tiền lương đối với Quân đội.
Bộ Quốc phòng nghiên cứu việc chuyển hình thức trả lương theo cấp bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả lương theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân hàm; hướng tới xây dựng vị trí việc làm trong Quân đội; rà soát lại các hệ thống phụ cấp để tích hợp các loại phụ cấp phù hợp vào lương hay bổ sung phụ cấp...
Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, Đề án cải cách tiền lương mà Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng trình Trung ương Đảng sẽ giải quyết các bất cập hiện nay đối với chính sách tiền lương là cào bằng, bất hợp lý giữ khu vực công - tư, không là động lực của lao động, sáng tạo, không kiểm soát được thu nhập ngoài lương, gắn liền với việc tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng đơn vị sự nghiệp công.

Đề án cũng sẽ đề cao trách nhiệm trả lương của người đứng đầu, người sử dụng lao động gắn với năng lực, khả năng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị./.
Xem thêm:

>>>Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Siết lại định mức dự toán ngân sách

>>>Hàng trăm công nhân khởi kiện Công ty TNHH Sang Hun vì bị nợ lương và BHXH

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục