Kho bạc Nhà nước dự báo chính xác luồng thu, chi

14:47' - 14/01/2016
BNEWS Nhờ xây dựng các công cụ phục vụ quản lý ngân quỹ thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020, các đơn vị Kho bạc Nhà nước có điều kiện dự báo chính xác luồng thu, chi qua Kho bạc Nhà nước.
Kho bạc Nhà nước dự báo chính xác luồng thu, chi. Ảnh minh học: TTXVN.

Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng phương án, quản lý điều hành ngân quỹ phù hợp.
Cụ thể, hệ thống Kho bạc Nhà nước xây dựng hệ thống tài khoản thanh toán tập trung, chú trọng mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng. Cách làm này nhằm tập trung ngân quỹ về trung ương, nâng cao khả năng thanh toán của toàn hệ thống.
Việc triển khai hệ thống dự báo luồng được thực hiện đảm bảo khả năng kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống: quản lý nợ, thanh toán tập trung của Kho bạc Nhà nước... Trước mắt, cơ quan này nâng cao công tác thống kê, dự báo làm cơ sở triển khai nghiệp vụ quản lý nhà nước trong giai đoạn tiếp theo.
Cùng với đó, vấn đề nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới được chú trọng như: phát hành trái phiếu Chính phủ không thanh toán lãi định kỳ; tổ chức phát hành Trái phiếu Chính phủ có lãi suất thả nổi, phát hành Trái phiếu Chính phủ có điều khoản mua lại trước hạn sau khi phát hành.
Đánh giá của Kho Bạc Nhà nước cho thấy, năm 2015, công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ gặp nhiều khó khăn, tổng khối lượng huy động vốn đạt trên 202.000 tỷ đồng. Lãi suất huy động vốn bình quân năm 2015 (đến 30/11) là 6,07%/năm. Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư.
Kho bạc Nhà nước bám sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội và dự kiến nhu cầu thanh toán, chi trả của Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự báo luồng tiền tại từng giai đoạn. Cơ quan này kiên quyết thu hồi các khoản tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước khi đến hạn, hạn chế tạm ứng mới hoặc gia hạn tạm ứng.

Triển khai mở rộng thanh toán song phương điện tử với hệ thống các ngân hàng thương mại cho tài khoản chuyên thu bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục