Kho bạc Nhà nước Long An đẩy mạnh cải cách hành chính

21:49' - 21/06/2024
BNEWS Từ đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước Long An đã đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trên các hoạt động nghiệp vụ; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Kho bạc Nhà nước Long An cho biết, thời gian tới để phục vụ tốt hơn nữa các khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, không để xảy ra tình trạng công chức có thái độ tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Từ  đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước Long An đã đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trên các hoạt động nghiệp vụ; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Kho bạc Nhà nước Long An đã hoàn thiện các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng như hoàn thành triển khai diện rộng việc nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông để thanh toán tự động các khoản chi này cho các đơn vị sử dụng ngân sách đã có văn bản ủy quyền cho kho bạc.

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước Long An đang duy trì cung cấp 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia với 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ lượng giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99% so với lượng chứng từ chi ngân sách nhà nước qua Tabmis (không bao gồm khối an ninh, quốc phòng).

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Long An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, góp phần cùng toàn hệ thống tiến nhanh tới Kho bạc số vào năm 2030./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục