Khơi thông nguồn vốn cho các dự án đầu tư công

07:38' - 28/08/2020
BNEWS UBND tỉnh Bình Phước đánh giá việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu, có tác động trực tiếp đến tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Bình Phước là hơn 4.700 tỷ đồng. Đến ngày 25/8, Bình Phước đã giải ngân được hơn 1.700 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch vốn điều chỉnh và đạt hơn 64% kế hoạch Trung ương giao.
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị cấp bách thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
“Phải xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của địa phương, đơn vị. Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu với cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020”, bà Trần Tuệ Hiền cho biết.
Chủ tịch UBND Bình Phước cho rằng, lãnh đạo từng ngành, từng địa phương phải quyết liệt trong các giải pháp; trong đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; không đổ lỗi cho những khó khăn vướng mắc mà phải tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn vốn.
Đối với vốn đầu tư công chương trình giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các ngành, địa phương được giao vốn phải tập trung chỉ đạo, để mục tiêu giải ngân đến tháng 9/2020 đạt từ 65-70%, nếu không đạt, hoàn toàn chịu trách nhiệm giải trình trước UBND.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện liên quan đến thẩm quyền các sở, ngành, UBND tỉnh thì phải kịp thời báo cáo xin ý kiến, bám sát để được hướng dẫn thực hiện.
Mặc dù tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của địa phương, tuy nhiên lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương trên địa bàn Bình Phước cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch được giao, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục