Khơi thông tiềm năng phát kinh tế tập thể, hợp tác xã

11:04' - 09/10/2019
BNEWS Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khu vực hợp tác xã hoạt động khá ổn định, số lượng hợp tác xã tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền...

Họp báo về Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019.Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo về Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019. 

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/03/2002, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của khu vực kinh tế tập thể , nòng cốt là hợp tác xã trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu từ năm 2002 đến năm 2010 đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân. 

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Võ Thành Thống cho biết, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực hợp tác xã  lại hoạt động khá ổn định. Số lượng hợp tác xã tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các hợp tác xã  từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là hợp tác xã  nông nghiệp.
Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã  được mở rộng, nhiều hợp tác xã  có quy mô toàn xã, huyện. Nhiều loại hình hợp tác xã  mới được thành lập như: hợp tác xã  môi trường, hợp tác xã trường học, hợp tác xã y tế… Trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã  được nâng cao. Một số hợp tác xã  có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã .
Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, hiện đã có hàng trăm mô hình hợp tác xã  ra đời và phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho các thành viên hợp tác xã. Điều này thể  hiện tính ưu việt của Luật Hợp tác xã  năm 2012 so với Luật hợp tác xã  năm 2003, chứng minh việc ban hành Luật Hợp tác xã 2012 và những chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 là hoàn toàn đúng đắn. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của hợp tác xã trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
“Đây là những dấu hiệu đáng mừng, cho thấy kinh tế tập thể, hợp tác xã  đang phục hồi và phát triển đúng hướng. Mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, vừa khuyến khích kinh tế cộng đồng thành viên hợp tác xã, vừa tôn trọng và nâng cao vị thế kinh tế hộ thành viên, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường.”, Thứ trưởng Thống nhấn mạnh.
Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ khi Luật Hợp tác xã  năm 2012 được ban hành, số lượng các hợp tác xã hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số hợp tác xã (đối với các hợp tác xã nông nghiệp); khoảng từ 50%- 83% (đối với các hợp tác xã  phi nông nghiệp).
Doanh thu bình quân của một hợp tác xã  năm 2018 đạt 4.477 triệu đồng/hợp tác xã, tăng 3.622 triệu đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003; trong đó doanh thu bình quân của hợp tác xã với thành viên cũng tăng từ 698 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280 triệu đồng/năm năm 2018, tăng 2.582 triệu đồng (gấp khoảng 4,7 lần) so với năm 2003; chiếm khoảng 73% trong doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã .

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hợp tác xã  phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các hợp tác xã  còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực hợp tác xã  còn hạn chế, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường. Một số hợp tác xã  thực hiện đăng ký lại còn hình thức, phương thức hoạt động không thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn thụ động, chưa đáp ứng được các quy định của Luật hợp tác xã  năm 2012…
Nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi là Nghị quyết); chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã và Hội nghị Tổng kết toàn quốc Nghị quyết số 13-NQ/TW.
Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã với chủ đề “Cơ chế chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phản ánh nguyện vọng, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc, những kinh nghiệm phát triển mô hình, cũng như đề xuất về chính sách với các cơ quan quản lý Nhà nước.
Hội nghị Tổng kết toàn quốc Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được tổ chức với mục tiêu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết; trong đó, tập trung đánh giá các kết quả đã đạt được, chỉ ra những điểm hạn chế, nguyên nhân tồn tại và trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Hai sự kiện này sẽ được tổ chức trong cùng một ngày 14/10/2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục