Kido chốt quyền chia thưởng tỷ lệ 10% từ nguồn vốn cổ phiếu quỹ

09:15' - 23/11/2021
BNEWS HĐQT Tập đoàn Kido -CTCP (mã chứng khoán KDC) vừa thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 10%. 

Với cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh), doanh nghiệp dự kiến bán cho công đoàn công ty với giá 10.000 đồng/cp. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng là 1/12, thời gian thực hiện trong quý IV này.

BCTC hợp nhất quý gần đây nhất, quý 3/2021 của Kido ghi nhận, tính đến 30/9/2021 Kido còn 50.992.256 cổ phiếu quỹ, tương ứng giá trị 1.959 tỷ đồng. Giá trị mua vào bình quân khoảng 38.427 đồng/cổ phiếu.

Hiện Kido đang có hơn 279,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết. Trừ số cổ phiếu quỹ ra, số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 228,7 triệu đơn vị, tương ứng đợt này Kido sẽ dùng gần 22,9 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông. Giá trị theo mệnh giá 229 tỷ đồng. Giá trị theo giá vốn mua vào cổ phiếu quỹ khoảng 880 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng hơn 24% đạt 7.444 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 42% lên 480 tỷ đồng, thực hiện 60% mục tiêu. Trong cơ cấu doanh thu, tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%. Biên lãi gộp ngành dầu ăn đạt 12% và ngành hàng thực phẩm đạt 53%.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục