Kiểm soát nguy cơ rủi ro trong xây dựng

16:55' - 25/03/2020
Bnews Bộ Xây dựng cho biết, từ ngày 1/5 đến ngày 31/5 sẽ là Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2020.

Tháng An toàn vệ sinh lao động năm nay của ngành xây dựng sẽ theo chủ đề "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong xây dựng”.

Phạm vi áp dụng là các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này... Tùy theo điều kiện của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động cho thiết thực, phù hợp với chủ đề chung đã được định hướng.
Theo đó, các đơn vị cần có Báo cáo tổng quan về an toàn vệ sinh lao động năm 2019; công bố chủ đề, nội dung, hoạt động trọng tâm triển khai trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020; phối kết hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động trong xây dựng; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; khen thưởng các điển hình về an toàn vệ sinh lao động.
Hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động sẽ tập trung vào việc truyền tải thông điệp, tài liệu, ấn phẩm, video tới tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, đơn vị, tại công trường đang thi công xây dựng dưới nhiều hình thức như: trực tiếp, qua internet, phát thanh, truyền hình, nhắn tin.
Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động đối với các chủ thể đang tham gia thi công xây dựng; chú trọng kiểm tra việc lập, phê duyệt kế hoạch tổng hợp về an toàn vệ sinh lao động, biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn trong thiết kế biện pháp thi công các hạng mục công trình xây dựng cũng như biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động vệ sinh lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại các công trình đang thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
Nhân dịp này, các đơn vị cũng cần rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động; bổ sung quy định, quy chế về quản lý an toàn vệ sinh lao động; nghiên cứu, tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động một cách hiệu quả.
Hiện Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và một số Sở Xây dựng tỉnh, thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình trên phạm vi toàn quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục