Kinh tế tăng trưởng, mở ra giai thời kỳ mới cho phát triển đất nước

11:14' - 02/09/2020
BNEWS 75 năm kể từ ngày độc lập (1945-2020), nhất là trong 34 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2020), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô và tiềm lực được nâng lên, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục