KIS chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

10:44' - 12/02/2018
BNEWS Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam đã nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam đã nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Ảnh minh họa: KIS

Tỷ lệ cổ phần chào bán là 100: 72 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 1 quyền mua thêm 72 cổ phiếu).

Số lượng cổ phần công ty dự kiến chào bán là trên 80,1 triệu đơn vị, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng khối lượng vốn huy động đạt trên 801 tỷ đồng. 
Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng kinh doanh như nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh và chứng quyền có đảm bảo
Đại hội cũng nhất trí thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho đợt chào bán cổ phần. Theo đó, đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là hà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
Số lượng nhà đầu tư chào bán dưới 100 nhà đầu tư (Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chốt ngày 29/12/2017)
Ngoài ra, các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng những điều kiện như: Các nhà đầu tư và KIS không phải là công ty con của cùng công ty mẹ và KIS cũng không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư (theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 58/2012/NĐ- CP).
Các nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của KIS và người liên quan của nhà đầu tư (nếu có) không được sở hữu 5% vốn điều lệ tại 1 công ty chứng khoán khác, theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ- CP sửa đổi bổ sung điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ- CP)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục