Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank hôm nay

09:10' - 08/09/2020
BNEWS Biểu lãi suất tiết kiệm cao nhất tại VietinBank là 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Giao dịch tại VietinBank

Với khách hàng gửi tiết kiệm VietinBank từ 1-3 tháng, lãi suất được hưởng dao động từ 3,5-3,8%/năm.
Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng VietinBank từ 6-9 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất từ 4,4-4,5%/năm.

TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN

Kỳ hạnTrần lãi suất huy động (%/năm)
Khách hàng Cá nhânKhách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)
VNDUSDEURVNDUSDEUR
 Không kỳ hạn0,100,000,000,200,000,00
 Dưới 1 tháng0,200,00 -0,200,00 -
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 3,500,000,103,500,000,10
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 3,500,000,103,500,000,10
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 3,800,000,103,800,000,10
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 3,800,000,103,800,000,10
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 3,800,000,103,800,000,10
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 4,400,000,104,200,000,10
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 4,400,000,104,200,000,10
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 4,400,000,104,200,000,10
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 4,500,000,104,300,000,10
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 4,500,000,104,300,000,10
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 4,500,000,104,300,000,10
12 tháng6,000,000,205,500,000,20
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 6,000,000,205,500,000,20
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 6,000,000,205,500,000,20
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng6,000,000,205,500,000,20
36 tháng6,000,000,205,500,000,20
Trên 36 tháng6,000,000,205,500,000,20

 

>>>Lãi suất ngân hàng giảm mạnh, tiền nhàn rỗi đi đâu?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục