Lâm Đồng lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp​

18:07' - 21/06/2018
BNEWS Nhằm hỗ trợ các tập thể, cá nhân có nguồn vốn vươn lên làm giàu, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp với kinh phí ban đầu là 5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Hoạt động của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận, chỉ nhằm hỗ trợ một số vốn ban đầu cho cá nhân, nhóm cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp... trên địa bàn triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Các ý tưởng, dự án trước khi được hỗ trợ phải qua Hội đồng xét chọn và UBND tỉnh phê duyệt.

Quỹ cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sử dụng vốn hỗ trợ của Quỹ và được quyền đình chỉ việc hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng vốn.

Những năm tiếp theo, căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động, Giám đốc Quỹ sẽ xây dựng phương án bổ sung nguồn vốn cho Quỹ.

Đồng thời, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài chính, tín dụng, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân; nguồn thu từ lãi tiền gửi, thu nhập từ các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục