Lạng Sơn thí điểm quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số

10:10' - 30/09/2021
BNEWS Ngày 30/9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quy định về quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thực hiện thí điểm trong thời gian 6 tháng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và cửa khẩu phụ Tân Thanh huyện Văn Lãng.
Đồng thời, quy định này cũng thay thế tạm thời quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Quy định này áp dụng vào việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá (gọi tắt là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa) thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; các lái xe vận chuyển hàng hóa; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh.
Theo đó, khi các tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh phải khai báo thông tin (mở tờ khai) trên nền tảng cửa khẩu số; các thông tin bao gồm: thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu, thông tin về lái xe và thông tin về kiểm dịch y tế.
Sau đó, lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh bắt buộc phải mở định vị GPS và bật ứng dụng nền tảng cửa khẩu số, được cài đặt trên điện thoại thông minh (Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ https://cuakhauso.langson.gov.vn và App Nền tảng cửa khẩu số được đăng tải trên CHPlay và AppStore) trong suốt quá trình vận chuyển.
Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hoá và lái xe có thể tra cứu tình hình bến bãi, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu nêu trên. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu và lái xe trong nước có thể nhận được các lệnh điều phối giao thông của Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn thông qua Nền tảng cửa khẩu số.
Việc điều khiển luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu dựa trên việc thu thập tọa độ tự động của các lái xe trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa, hệ thống Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn sẽ tự động tính toán và đưa ra các khuyến cáo về lưu lượng của luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa.
Dựa trên các khuyến cáo này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện điều tiết, phân luồng phương tiện trực tiếp tại hiện trường hoặc gián tiếp thông qua Nền tảng cửa khẩu số khi có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.
Khi lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu vào, ra khu vực cửa khẩu, bộ phận kiểm tra y tế sử dụng nền tảng cửa khẩu số quét biển số xe để truy vấn tờ khai y tế. Sau đó thực hiện các quy trình kiểm tra y tế. Kết thúc quá trình kiểm tra, bộ phận kiểm tra y tế xác nhận vào phiếu trên nền tảng cửa khẩu số.
Phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tới barie số 1, barie số 2, các camera sẽ thực hiện nhận dạng biển số xe và truy vấn các thông tin về lái xe, giấy tờ xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, hệ thống Scan Container (nếu có) sẽ thực hiện soi quét hàng hóa và hiển thị thông tin để hỗ trợ Bộ đội Biên phòng trong quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin.
Khi phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu đi vào và đi ra khu vực cửa khẩu (barie số 1, barie số 2), Bộ đội Biên phòng dựa trên các thông tin mà Nền tảng cửa khẩu số truy vấn, hiển thị sẽ thực hiện kiểm tra, đối soát với thực tế.

Nếu thông tin sai lệch, Bộ đội Biên phòng trả lại phiếu trên ứng dụng để tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu thực hiện khai lại hoặc phát hiện chưa nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu thì phối hợp Trung tâm Quản lý cửa khẩu, cơ quan thuế xử lý theo quy định. Nếu thông tin đúng với thực tế, Bộ đội Biên phòng xác nhận thông tin trên ứng dụng và cho phép phương tiện vào bãi xe hoặc cho phép phương tiện đi ra.
Các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện vào ra các bến bãi, các camera sẽ tự động nhận diện biển số xe và cập nhật lên hệ thống. Căn cứ vào các thông tin này, cùng với thông tin dung lượng bến bãi, hệ thống sẽ tự động tính toán dung lượng còn trống tại các bến bãi để cung cấp cho các đối tượng cần truy vấn.
Bước tiếp theo, bộ phận kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật thực hiện kiểm dịch theo nghiệp vụ chuyên ngành và xác nhận thông tin đã kiểm dịch vào phiếu trên Nền tảng cửa khẩu số.
Sau khi đã kiểm dịch theo quy định các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hoá thực hiện đăng ký sang tải hàng hoá trên nền tảng cửa khẩu số, cơ quan hải quan phê duyệt và thực hiện giám sát hải quan theo quy định. Doanh nghiệp kinh doanh bến bãi thực hiện sang tải hàng hoá theo đúng thông tin đã được cơ quan hải quan phê duyệt.
Nền tảng cửa khẩu số sẽ hiển thị danh sách các phương tiện vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu đã đủ thông tin để thực hiện kiểm hóa. Bộ phận Hải quan thực hiện kiểm hóa theo nghiệp vụ chuyên ngành. Trong quá trình thực hiện, hệ thống Scan Container sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình kiểm hóa.

Nếu các thông tin trên tờ khai khớp với các hồ sơ hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện xác nhận trên nền tảng cửa khẩu số. Nếu không đúng thì phản hồi trên ứng dụng để tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hoá thực hiện khai lại.
Cuối cùng, là việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Đối với trường hợp nộp phí trực tiếp, nền tảng cửa khẩu số sẽ liệt kê danh sách các tờ khai đã hoàn thành các thủ tục để sẵn sàng nộp phí. Các tờ khai này được tự động phân luồng chuyển đến đúng Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan thuế. Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan thuế sẽ thực hiện thu tiền và xác nhận đã thu tiền trên nền tảng cửa khẩu số.
Các trường hợp nộp phí trực tuyến, tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hoá hoặc người được ủy quyền thực hiện nộp phí trực tuyến thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan thuế. Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan thuế sẽ kiểm tra tài khoản và xác nhận đã thu tiền trên nền tảng cửa khẩu số.
Trong quy định cũng nêu rõ cơ quan chức năng như Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, hải quan, công an, biên phòng…  chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật, quản lý, vận hành, duy trì 24/7 của toàn bộ nền tảng cửa khẩu số; đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn thông tin…/.

>>>Lạng Sơn ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập khẩu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục