Lào Cai hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước

08:47' - 21/09/2021
BNEWS Lào Cai đã xác định tập trung vào một số lĩnh vực đột phá nhằm tạo ra cơ chế thông thoáng, mở đường cho sự phát triển trên chặng đường tiếp theo.

Trải qua 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển, tỉnh Lào Cai đã có được một diện mạo mới với tiềm lực, vị thế và uy tín xứng đáng, trở thành vùng động lực phát triển, trung tâm kết nối vùng và cả nước. Để phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh Lào Cai đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới.
* Nhiều dấu ấn nổi bật

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, dấu ấn rõ ràng nhất, sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã vươn lên trở thành tỉnh đứng đầu khu vực Tây Bắc và đứng tốp đầu trong 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc về kinh tế. Bức tranh kinh tế thể hiện sự bứt tốc mạnh mẽ so với ngày đầu tái lập tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, bình quân giai đoạn 1991-2020 đạt 10,4%/năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 9.089 tỷ đồng (gấp 252 lần so với năm 1991), thu nhập bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng (gấp 112 lần so với năm 1991), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước phát triển vượt bậc.

Nếu như ngày đầu tái lập, 60% số trẻ em trong độ tuổi chưa được tới trường, đến năm 2000 tỉnh Lào Cai đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ, năm 2007 phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và năm 2013 phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả toàn diện, đạt tỷ lệ 11,2 bác sỹ/vạn dân; 9 bệnh viện tuyến huyện, 152 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 3 bệnh viện tuyến tỉnh và 1 bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 700 giường bệnh. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh từ 54,8% (1991) xuống còn 8,46% (2020 theo tiêu chí mới).

Khách du lịch đến Lào Cai đạt 5,1 triệu lượt người (2019), đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới với 61/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã, thôn, bản có đường giao thông kiên cố và điện lưới quốc gia. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn được xếp thứ hạng cao của cả nước, là tỉnh đầu tiên công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DCI).

Đến năm 2021, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành cơ bản việc kết nối mạng lưới giao thông với Hà Nội và các tỉnh lân cận (đường sắt, đường sông, đường bộ cao tốc và đang phấn đấu hoàn thành tuyến đường hàng không dân dụng). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có sự phát triển vượt bậc, hệ thống đô thị mở rộng ngày càng hiện đại - văn minh, tạo động lực mới cho sự phát triển.
Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại những năm qua đều đạt được những kết quả toàn diện. Những đổi mới mạnh mẽ trong công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động đã và đang tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ được phát huy, quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm.
* Phát triển nhanh và bền vững

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì một Lào Cai phát triển nhanh và bền vững, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định những mục tiêu lớn, không chỉ cụ thể cho 5 năm, mà cho cả tầm nhìn dài hạn để đến năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và phấn đấu đến năm 2045 Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển của cả nước.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng bằng 18 đề án trọng tâm cùng với 24 mục tiêu, 7 nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp và 2 lĩnh vực đột phá để thực hiện đến năm 2025.
Theo đó, Lào Cai đã xác định tập trung vào một số lĩnh vực đột phá nhằm tạo ra cơ chế thông thoáng, mở đường cho sự phát triển trên chặng đường tiếp theo.
Trước hết, Lào Cai xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách để tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô thu hút sử dụng nhiều lao động, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với những lĩnh vực then chốt gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tỉnh thực sự là trung tâm, là động lực phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn quyền lợi và trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, phát huy sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn, thử thách.
Lào Cai quy hoạch và thực hiện thật tốt quy hoạch, gắn kết chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa quy hoạch chung, vùng, liên vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực.
Tỉnh phát triển du lịch - dịch vụ là mũi nhọn để đột phá; trong đó tập trung xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế; đưa Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trở thành trung tâm logistics lớn của cả nước.
Địa phương phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng số tạo nền tảng cho chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy. Lào Cai xác định phát triển công nghiệp là trụ cột, tập trung chế biến sâu các sản phẩm của tỉnh; chuyển dịch mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi, gắn với thị trường để nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho khu vực nông thôn.
Năm 2021, đánh dấu chặng đường 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991-1/10/2021), Đảng bộ và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đang phấn khởi bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh  Lào Cai đang phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục