Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 6/3 cập nhật mới nhất

05:00' - 06/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 6/3 cập nhật mới nhất

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện hôm nay 6/3 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530254Kho Xăng07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBC530299TBA Cư Xá07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH532031Phòng Diễn Tập SU07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH532032TBA Nhà ở Phi công07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH532035Đài Kiểm Soát Không Lưu07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535011Công Ty TNHH Bình Khánh07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535012K107:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535014Hậu Cần07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535015K707:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535016Nhà Che Máy Bay07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535017Khu Trực Chiến07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535018Xưởng Sửa Máy Bay07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535019Xưởng Sửa Máy Bay 207:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535020Trung Đoàn07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535023Xưởng Bảo Dưỡng07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535024E Bộ Và Phi Đội07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535025K1007:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535026K407:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535027K607:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535028Kho Phương Tiện Và Sát Thương07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535029Chiếu Sáng Phi Trường Phù Cát07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện lực An NhơnBH535032Công Ty Thái An07:30 ngày 06/03/202110:45 ngày 06/03/2021Xử lý tháo cọc chống sét có khả năng ngã đổ vào ĐZ ( Sân bay Phù cát)Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539083TBA Vĩnh Hòa07:30 ngày 06/03/202115:00 ngày 06/03/2021Thay xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo sau NR Vĩnh Hòa XT 477-HNH.Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIH539088TBA Vĩnh Hòa 207:30 ngày 06/03/202115:00 ngày 06/03/2021Thay xà, sứ, phụ kiện sứ treo, dây néo sau NR Vĩnh Hòa XT 477-HNH.Hoãn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục