Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 14/3

04:30' - 13/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 14/3 cập nhật mới nhất.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày mai 14/3 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFH539018Khải Vi 1- 106:30 ngày 14/03/2021 17:30 ngày 14/03/2021 Thay MBA, thay tủ điện công trình NDL TBA Khải Vi 1-1Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539019Khải Vi 1 - 206:30 ngày 14/03/2021 17:30 ngày 14/03/2021 Thay MBA, thay tủ điện công trình NDL TBA Khải Vi 1-1Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539022Duyên Hải 2 - 106:30 ngày 14/03/2021 17:30 ngày 14/03/2021 Thay MBA, thay tủ điện công trình NDL TBA Khải Vi 1-1Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539023Duyên Hải 2 - 206:30 ngày 14/03/2021 17:30 ngày 14/03/2021 Thay MBA, thay tủ điện công trình NDL TBA Khải Vi 1-1Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539088TBA Vĩnh Hòa 207:10 ngày 14/03/2021 16:40 ngày 14/03/2021 Đại tu SCL tại trạm Vĩnh Hòa 2 - 477 HNHHoãn
Điện Lực Bồng SơnCD539008TBA 3730 KVA Cty TNHH SXTM & DV Thiên Phát11:00 ngày 14/03/2021 14:00 ngày 14/03/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ Thiên Phát bằng phương pháp Hotline (ĐVTC táp dây dẫn 3AC120mm2, ĐZ 22kV nhánh rẽ Điện Mặt Trời An Hiếu Thảo)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539199Cty TNHH MTV An Hiếu Thảo11:00 ngày 14/03/2021 14:00 ngày 14/03/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ Thiên Phát bằng phương pháp Hotline (ĐVTC táp dây dẫn 3AC120mm2, ĐZ 22kV nhánh rẽ Điện Mặt Trời An Hiếu Thảo)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539200Cty CPTM và DVKT SECO POWER Việt Nam11:00 ngày 14/03/2021 14:00 ngày 14/03/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ Thiên Phát bằng phương pháp Hotline (ĐVTC táp dây dẫn 3AC120mm2, ĐZ 22kV nhánh rẽ Điện Mặt Trời An Hiếu Thảo)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539201Cty CPĐT và TM A&E GREEN SOLUTIONS11:00 ngày 14/03/2021 14:00 ngày 14/03/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ Thiên Phát bằng phương pháp Hotline (ĐVTC táp dây dẫn 3AC120mm2, ĐZ 22kV nhánh rẽ Điện Mặt Trời An Hiếu Thảo)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCD539202Công ty CP XNK Tam Điệp11:00 ngày 14/03/2021 14:00 ngày 14/03/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ Thiên Phát bằng phương pháp Hotline (ĐVTC táp dây dẫn 3AC120mm2, ĐZ 22kV nhánh rẽ Điện Mặt Trời An Hiếu Thảo)

Đã duyệt

 

Điện Lực Bồng SơnCD539203Cty TNHH NN Công Nghệ Cao Trung Nguyên11:00 ngày 14/03/2021 14:00 ngày 14/03/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV nhánh rẽ Thiên Phát bằng phương pháp Hotline (ĐVTC táp dây dẫn 3AC120mm2, ĐZ 22kV nhánh rẽ Điện Mặt Trời An Hiếu Thảo)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 14/03/2021 12:30 ngày 14/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục