Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 17/7

10:03' - 16/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 17/7.

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 17/7.

Chi tiết lịch cắt điện như sau:

Điện lực Tuy PhướcHC530275TBA Tú Thủy05:15 ngày 17/07/202107:15 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530297TBA Bình Lâm 205:15 ngày 17/07/202107:15 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530341Trạm Tú Thủy 205:15 ngày 17/07/202107:15 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530390TBA Đồng Quang05:15 ngày 17/07/202107:15 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốHoãn
Điện Lực Phù CátGC530221TBA Ngô Mây 106:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530222TBA Ngô Mây 206:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530223TBA Ngô Mây 306:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530225TBA UB Phù Cát06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530226TBA Bệnh Viện06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530228TBA Hai Bà Trưng06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530253TBA Lê Lợi06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530650Đồng Kôm06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530865Trần Hưng Đạo06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530866UB TT Ngô Mây06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530871Lý Công Uẩn06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539019Bưu điện06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539023TT Y Tế Huyện Phù Cát06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539096Kho bạc Phù Cát06:30 ngày 17/07/202117:45 ngày 17/07/2021Thay sứ, dựng cột chen, chụp đầu cột, thay bu lông xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv (SCL)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530269Xóm Cổng07:15 ngày 17/07/202116:30 ngày 17/07/2021Thay ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517032TBA Nghĩa Điền 207:30 ngày 17/07/202110:30 ngày 17/07/2021Thay cột đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530275TBA Tú Thủy15:30 ngày 17/07/202118:00 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530297TBA Bình Lâm 215:30 ngày 17/07/202118:00 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530341Trạm Tú Thủy 215:30 ngày 17/07/202118:00 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530390TBA Đồng Quang15:30 ngày 17/07/202118:00 ngày 17/07/2021Thay máy biến áp nhằm ngăn ngừa sự cốĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục