Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 8/3 mới nhất

10:27' - 07/03/2024
BNEWS Thông tin cung cấp điện ở các thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Bình Định ngày mai 8/3 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về kế hoạch ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) tại thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện Bình Định ngày 8/3.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 8/3:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBH538033Đập dâng Thạnh Hòa 106:30 08/03/202417:00 08/03/2024Di dời hạ ngầm ĐZ 35 KV XT 371/TCAN và ĐZ 22 KV XT 482/ANHĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH538034Giếng nước Huỳnh Kim06:30 08/03/202417:00 08/03/2024Di dời hạ ngầm ĐZ 35 KV XT 371/TCAN và ĐZ 22 KV XT 482/ANHĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533120TBA Cự Tài 207:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533143TBA Quán Phúc07:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533144TBA Quán Trọng07:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533145TBA Ngã Ba Đường Mới07:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533146TBA Quán Phúc 207:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533187TBA Hội Phú - Hoài Hảo07:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC537155TBA Thủy Tinh07:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC537159TBA Tấn Thạnh 207:00 08/03/202414:00 08/03/2024Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573176TBA UB Hoài Hảo 22024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573198TBA UB Hoài Hảo 32024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573230TBA Bệnh Viện Hoài Hảo 22024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573250TBA Quán Trọng 22024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573262TBA Cự Lễ 22024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573295TBA Tái Định Cư Số 7 Cao Tốc - Hoài Hảo2024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539135TBA 180 KVA -Võ Thị Ánh- Hoài Hảo2024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539146Đại đội công binh (Chiến đấu SH02)2024-08-03 7:00:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539162TBA Thái Văn Nhị8/3/2024 7:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539209TBA Võ Thị Ánh 28/3/2024 7:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539238TBA Thi Công Cầu Vượt Bùi Đức Sơn8/3/2024 7:008/3/2024 14:00Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Quán Trọng-XT477/TQU để thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Phường Hoài Hảo theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn kết hợp với lắp đặt LBS-C NR Quán Trọng thay thế cho 3LBFCO nhánh rẽ Quán Trọng hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530865Nguyễn Huệ 68/3/2024 7:158/3/2024 11:45Thay phụ kiện, ĐZ 0,4 kV TBA Nguyễn Huệ 6Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533115TBA Mỹ Bình 28/3/2024 7:158/3/2024 11:45Đại tu TBA Mỹ Bình 2 (SCL năm 2024)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530306TBA Bùi Thị Xuân8/3/2024 7:158/3/2024 10:55Tháo lèo đầu trên 03 FCO TBA Bùi Thị Xuân (C15) XT 473/C71 (nguồn 474/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538029TBA Nam Thuận Nhứt 28/3/2024 7:158/3/2024 9:15Kiểm tra bảo dưỡng và thay ATM lộ 2 TBA Nam Thuận Nhất 2 (C53/147/13/10)- XT 472/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539164Đá Hoa Cương8/3/2024 7:158/3/2024 15:30Đại tu TBA phân phốiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530980Thuận Phong 38/3/2024 7:158/3/2024 9:45Chụp đầu cột ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538051TBA Thuận hạnh 28/3/2024 9:308/3/2024 11:45Thay ATM lộ 2 TBA TBA Thuận Hạnh 2 (C53/127/24A/5)- XT 472/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530980Thuận Phong 38/3/2024 9:458/3/2024 11:15Chụp đầu cột ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530303TBA Trần Quang Diệu 18/3/2024 13:158/3/2024 16:55Tháo lèo đầu trên 03 FCO TBA Trần Quang Diệu (C19) XT 473/C71 (nguồn 474/TSO)Đã duyệt

 

 

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) khuyến cáo người dân việc sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối: 11h30 – 14h30, và 20h00 - 22h00.

Đối với tủ lạnh, nên chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng, đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát, xa nguồn nhiệt, đặt nhiệt độ ở mức phù hợp, thường xuyên kiểm tra tủ đảm bảo tủ được kín, tránh thất thoát nhiệt lạnh.

Đối với máy giặt nên chọn chế độ giặt phù hợp với chất liệu vải, khối lượng đồ giặt phù hợp với công suất của máy, nếu giặt ít quần áo nên chọn lại mức nước cho phù hợp lượng đồ giặt.

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công thương; thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm.

Đối với các doanh nghiệp, nên chủ động chuyển đổi sang năng lượng xanh, sử dụng các thiết bị, máy móc tiêu hao ít năng lượng hơn, sử dụng điện vào giờ thấp điểm…

Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục