Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 10/9

03:30' - 10/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 10/9.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 10/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hòa VangGC53HHY5Đại La06:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY6Xuân Phú06:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY7Phú Thượng06:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY8Phú Hạ06:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY9Hòa Khê06:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệ
Điện lực Hòa VangGC53HQ11Trường Bản06:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY21Phú Thượng 206:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY22Phú Hạ 206:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY24TCN Nhơn Sơn06:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY26Xuân Phú 206:00 ngày 10/09/2020 16:00 ngày 10/09/2020 - Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/48 đến vị trí 99/55- nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9). (Từ vị trí TT60 đến TT70 xây dựng mới). -Trồng trụ xây dựng mới dưới tuyến tại các vị trí trụ TT70, 73, 77 và 89; Di dời ĐZTA từ cột hiện trạng qua cột trồng mới từ khoảng trụ 99/55 đến vị trí 99/77-78(TBA Phú Hạ) - nhánh rẽ Phú Thượng – XT 471/ Hòa Khánh 220 (E9); đấu nối trả lưới nhánh rẽ Trường Bản tại vị trí TT68. (Từ vị trí TT70 đến TT94.1 xây dựng mới) _Di dời TBA Phú Hạ 2 từ vị trí 99/63-64 NR Phú Thượng - 471/Hòa Khánh 220 hiện trạng qua vị trí mới TT80A-80B theo thiết kế (trạm mới nằm đối diện qua đường ĐH2); kết hợp kéo mới trung áp trả đấu nối TBA tại vị trí TT80, đấu trả lưới hạ áp sau TBA Phú Hạ 2 sau di dời từ TBA đến cột TT80A. _ Theo văn bản số 880/BQL-ĐHDA2 ngày 29/6/2020 của BQL DA CSHT ưu tiên TP Đà Nẵng _Thi công lắp chụp đầu cột, thay xà rỉ rét từ sau MC 477 Phú Thượng đến vị trí 99/47 NR Phú Thượng - 471T2.HKH (CT SCL quý III/2020) - Xử lý tụt colie xà đỡ vị trí 99/85 NR TCN Nhơn Sơn. - VSBD, kiểm tra tiếp xúc TBA Đại La 2 -471/Hòa Khánh 220 - Chụp CĐV FCO TBA Trường Bản -471/Hòa Khánh 220 - Thay định kì TI Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn tại TBA TCN Nhơn Sơn - 471/Hòa Khánh 220 (E9) - Thay định kì công tơ Công Ty TNHH OLYMPIA tại TBA VP QLDA H.V.Thái - 471/Hòa Khánh 220 (E9)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO46TBA LÊ A14:00 ngày 10/09/2020 17:00 ngày 10/09/2020 Thay MBA TBA Lê A - 474/Hòa Khánh 220 (đúng số MBA theo QĐ điều động)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS31KDC Hòa Cầm T114:30 ngày 10/09/2020 17:00 ngày 10/09/2020 VSBD, thay AB nhánh thuộc TBA KDC Hòa Cầm T1-476 /Cầu Đỏ;Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục