Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 25/3

04:00' - 25/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 25/3.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 25/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Thanh KhêFC53FFI8Tôn Đản06:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNFHòa Phát 606:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNRHòa Phát 306:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNSHòa Phát 406:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNUHòa Phát 206:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNVHòa Phát 106:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNZTôn Đản 506:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOXHòa Phát 706:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQACấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh06:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQIHòa Phát 906:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQYHòa Phát 806:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFRDĐông Xuân - An Khê 06:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFREThuận An06:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFRGHòa Phát 1006:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI10Trường Chinh06:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI12Nguyễn Phước Nguyên06:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI13Thuận An 206:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI15Tôn Đản 206:00 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI24Trường Chinh 306:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI25Trường Chinh 206:00 ngày 25/03/2021 06:30 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VT28Thôn Phú Sơn07:30 ngày 25/03/2021 11:00 ngày 25/03/2021 Thay MBA chảy dầu tại TBA Thôn Phú Sơn - 477CDO không đảm bảo vận hành theo tờ trình số 406/TTr-ĐLHV, kết hợp VSBD trạmĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJJVĨNH AN 208:00 ngày 25/03/2021 12:30 ngày 25/03/2021 Thay TLV và thay cáp vặn xoắn thuộc hạ áp TBA Vĩnh An 2 – 479LTR. (Công trình SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAAJNGUYỄN CHÍ THANH 209:00 ngày 25/03/2021 12:00 ngày 25/03/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, siết cọc bình, nấc phân áp, kiểm tra & châm dầu MBA - TBA Nguyễn Chí Thanh 2 - 473LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAIENGUYỄN CHÍ THANH 313:00 ngày 25/03/2021 15:30 ngày 25/03/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, siết cọc bình, nấc phân áp, kiểm tra & châm dầu MBA - TBA Nguyễn Chí Thanh 3 - 473LTR.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EP14Tuyên Sơn 413:00 ngày 25/03/2021 17:30 ngày 25/03/2021 Thay FCO, TLV, kẹp chim, dây trung áp từ chim đến MBA … tại TBA Tuyên Sơn 4 đz 471/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNSHòa Phát 413:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQACấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh13:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQIHòa Phát 913:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQYHòa Phát 813:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFRDĐông Xuân - An Khê 13:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFREThuận An13:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFRGHòa Phát 1013:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI10Trường Chinh13:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI12Nguyễn Phước Nguyên13:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI13Thuận An 213:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAAVBom mìn13:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FACBChiếu sáng QL1 T1313:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FACDXây lắp tàu thuỷ13:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAGPĐoàn nghệ thuật QK513:30 ngày 25/03/2021 15:00 ngày 25/03/2021 Lắp đặt FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2, Lắp đặt cụm rẽ nhánh, thay thế FCO, thu lôi van, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Phát 2 XT 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABIQGIÀY DA XUẤT KHẨU15:00 ngày 25/03/2021 17:30 ngày 25/03/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, siết cọc bình, nấc phân áp, kiểm tra & châm dầu MBA - TBA Giày da XK - 473LTR.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục