Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 10/12 cập nhật mới nhất

13:46' - 09/12/2020
BNEWS Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày mai 10/12 cập nhật mới nhất.

Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày mai 10/12 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện lực Hải Châu AC53AABM TÂN THÀNH 1 07:45 ngày 10/12/2020 14:45 ngày 10/12/2020 Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến đi nhánh rẽ TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu tại trụ TBA Tân Thành 1 - 476E11. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAGK ĐÔNG TÂY 2 07:45 ngày 10/12/2020 14:45 ngày 10/12/2020 Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến đi nhánh rẽ TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu tại trụ TBA Tân Thành 1 - 476E11. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAGW KIỆT 12 HOÀNG DIỆU 07:45 ngày 10/12/2020 14:45 ngày 10/12/2020 Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến đi nhánh rẽ TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu tại trụ TBA Tân Thành 1 - 476E11. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A7AV KS MERCURY 07:45 ngày 10/12/2020 14:45 ngày 10/12/2020 Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến đi nhánh rẽ TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu tại trụ TBA Tân Thành 1 - 476E11. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A7AX KIỆT 12 HOÀNG DIỆU T2 07:45 ngày 10/12/2020 14:45 ngày 10/12/2020 Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến đi nhánh rẽ TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu tại trụ TBA Tân Thành 1 - 476E11. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABBY CHIẾU SÁNG ĐÔNG TÂY 2 07:45 ngày 10/12/2020 14:45 ngày 10/12/2020 Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến đi nhánh rẽ TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu tại trụ TBA Tân Thành 1 - 476E11. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABDN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 07:45 ngày 10/12/2020 14:45 ngày 10/12/2020 Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến đi nhánh rẽ TBA Kiệt 12 Hoàng Diệu tại trụ TBA Tân Thành 1 - 476E11. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AACE HẢI CHÂU 1 08:00 ngày 10/12/2020 12:30 ngày 10/12/2020 San dây hạ áp, chỉnh trang cáp trước SN368/63/4 Hoàng Diệu - hạ áp TBA Hải Châu 1 - 476LTR (SCTX) Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục