Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 17/12

13:00' - 16/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện Đà Nẵng cập nhật mới nhất ngày 17/12.

Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 17/12 như sau:

Điện lực Cẩm Lệ VC53VU59 Khu TĐC Hòa Thọ -Hòa Nhơn 07:00 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 - Thay chụp đầu cột VT 07; Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO tại các TBA Cẩm Hòa 1T1; TĐC Hòa T-HN - 482/Cầu Đỏ - Bọc CĐV 03 CĐR tại VT TBA Đội 5 Phong Bắc; TĐC HT-HN - ĐZ 482/Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VU79 Trạm Hòa Thọ Tây 07:00 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 - Thay chụp đầu cột VT 07; Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO tại các TBA Cẩm Hòa 1T1; TĐC Hòa T-HN - 482/Cầu Đỏ - Bọc CĐV 03 CĐR tại VT TBA Đội 5 Phong Bắc; TĐC HT-HN - ĐZ 482/Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVTV Đội 5 Phong Bắc 07:00 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 - Thay chụp đầu cột VT 07; Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO tại các TBA Cẩm Hòa 1T1; TĐC Hòa T-HN - 482/Cầu Đỏ - Bọc CĐV 03 CĐR tại VT TBA Đội 5 Phong Bắc; TĐC HT-HN - ĐZ 482/Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVUD Yến Bắc 07:00 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 - Thay chụp đầu cột VT 07; Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO tại các TBA Cẩm Hòa 1T1; TĐC Hòa T-HN - 482/Cầu Đỏ - Bọc CĐV 03 CĐR tại VT TBA Đội 5 Phong Bắc; TĐC HT-HN - ĐZ 482/Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVUH Cẩm Hòa 07:00 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 - Thay chụp đầu cột VT 07; Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO tại các TBA Cẩm Hòa 1T1; TĐC Hòa T-HN - 482/Cầu Đỏ - Bọc CĐV 03 CĐR tại VT TBA Đội 5 Phong Bắc; TĐC HT-HN - ĐZ 482/Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VW53 TBA Cẩm Hòa 1-T1 07:00 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 - Thay chụp đầu cột VT 07; Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO tại các TBA Cẩm Hòa 1T1; TĐC Hòa T-HN - 482/Cầu Đỏ - Bọc CĐV 03 CĐR tại VT TBA Đội 5 Phong Bắc; TĐC HT-HN - ĐZ 482/Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VW96 TBA Mẹ Thứ T1 07:00 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 -Tháo hạ dây dẫn hiện trạng và đưa dây trung áp AV 240 tại vị trí 44/5 đầu tuyến nhánh rẽ TBA Mẹ Thứ T1 - Đz 479/Hòa Xuân -Thay dây trung áp AV 240 từ vị trí 44/5 đến vị trí 44/5/7 nhánh rẽ TBA Mẹ Thứ T1 - Đz 479/Hòa Xuân (Công trình Hoàn thiện XT 477/Hòa Xuân để san tải XT 473/Cầu Đỏ và 480/Liên Trì) Nghiệm th Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VD53VAEF Công ty SXBB Carton Hòa Bình 07:00 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 - Thay chụp đầu cột VT 07; Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO tại các TBA Cẩm Hòa 1T1; TĐC Hòa T-HN - 482/Cầu Đỏ - Bọc CĐV 03 CĐR tại VT TBA Đội 5 Phong Bắc; TĐC HT-HN - ĐZ 482/Cầu Đỏ; Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53VVW2 An Châu 07:00 ngày 17/12/2020 15:00 ngày 17/12/2020 Lắp xà, kéo rãi căng dây, đấu nối ĐZTA cấp điện TBA An Châu 2 (CQT 2020) tại vị trí 121/46/19/32 - 471CDO (TBA An Châu) Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 07:30 ngày 17/12/2020 13:30 ngày 17/12/2020 Vệ sinh cách điện, kiểm tra tiếp xúc các thiết tại TBA Bình Kỳ 1 và Kiểm tra tiếp xúc các vị trí lèo hạ áp, chuyển dây hạ áp qua trụ trung áp mới xử lý kiến nghị HLT mất an toàn nhánh rẽ hạ áp từ A/4 đến A/4/2 thuộc TBA Bình Kỳ 1 đz 475/NHS110 Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVUG Hoà Cầm 3 07:30 ngày 17/12/2020 12:00 ngày 17/12/2020 Đấu nối công tơ cấp điện cho Công ty Thạch Trí Thành tại thanh cái hạ áp TBA Hòa Cầm 3 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ. (Công trình cấp điện mới) Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VW39 T9 Bên Trái đường VCC 08:00 ngày 17/12/2020 11:00 ngày 17/12/2020 Hotline: -Thi công điểm đấu nối tại trụ C18A473/Hòa Xuân. -Cắt lèo trung áp tại VT 24-2/9/15- 475/Hòa Xuân, tháo hạ dây dẫn từ VT 24-2/9/15- 475/Hòa Xuân đến TBA T9 bên trái VCC. ĐLCL: Đo đồng vị pha tại TBA T9 bên trái VCC giữa 2 XT 475/Hòa Xuân và 473/Hòa Xuân. (Công trình Xây dựng mới XT 483 Hòa Xuân để san tải cho 477/Liên Trì và 475/NHS Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VW32 KCC 11 Tầng Phong Bắc T1 13:00 ngày 17/12/2020 17:00 ngày 17/12/2020 Nâng công suất từ 250kVA lên 400kVA TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T1 -ĐZ 476/Cầu Đỏ Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAEJ PHẠM HỒNG THÁI 13:30 ngày 17/12/2020 17:30 ngày 17/12/2020 San tải hạ áp TBA Phạm Hồng Thái qua TBA Phạm Hồng Thái 2 (XDM). Đóng điện TBA Phạm Hồng Thái 2 - 473LTR. Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục