Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 26/6

10:24' - 25/06/2021
BNEWS Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 26/6 cập nhật mới nhất lúc 8h55 ngày 26/6 như sau:

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng)ngày mai 26/6 cập nhật mới nhất tại EVNCPC lúc 10h ngày 25/6 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC          MÃ TRẠM              TÊN TRẠM       TỪ        ĐẾN      LÝ DO   TÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn Trà ED53EANV Công ty Sáng Ngọc 04:30 ngày 26/06/2021 07:30 ngày 26/06/2021 Thay TI hạ áp tại TBA Sáng Ngọc đz 480 ADO Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AADU KĐT HALA JADE RESIDENCE 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAEE TUYÊN SƠN 3 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAEF KDC BỘT CÁ 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAFL T1 KĐT PHỨC HỢP HALA JADE RESIDENCE 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAGB TUYÊN SƠN 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAHA TBA Khu đô thị phía Nam Công viên Châu Á 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AD14 NGUYỄN XUÂN NHĨ 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AD19 DD SPS 15 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A9AS BƠM CNU TRƯƠNG CHÍ CƯƠNG 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A9BD LÀNG THỂ THAO TUYÊN SƠN 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABDG DA CẢNG 85 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABDJ BQL THUỶ ĐIỆN 3 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABEL NK BỘ NỘI VỤ 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABGH LOTTE MART T1 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABGR BƠM NƯỚC THẢI HC4 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABHC SUN WHEEL ASIA PARK 05:30 ngày 26/06/2021 17:00 ngày 26/06/2021 Thay dây trung áp, thay xà, thay sứ và phụ kiện tại khoảng trụ từ vị trí 2/2 (MC475T2NHS/2/2 Trương Chí Cương) đến vị trí 2/6 - 475T2NHS. (Công trình SCL 2021) Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GD53VAJG TBA Hoàng Anh Khôi 07:00 ngày 26/06/2021 14:30 ngày 26/06/2021 Thay thế hệ thống đo đếm trung áp tại TBA Hoàng Anh Khôi - 471CDO (Nghiệm thu) Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABDZ TRUNG TÂM MÁY TÍNH PC3 07:30 ngày 26/06/2021 11:30 ngày 26/06/2021 Thay TI định kỳ TBA Trung tâm máy tính PC3- 472LTR Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FADH Công ty điện cao thế 07:30 ngày 26/06/2021 12:00 ngày 26/06/2021 Thay định kỳ đo đếm TBA Công ty điện cao thế - 478/LTR (công tác sử dụng máy phát điện để cấp cho khách hàng) Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFT Seabank 13:00 ngày 26/06/2021 17:30 ngày 26/06/2021 Thay định kỳ đo đếm TBA Seabank - 478/LTR Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: Lịch tạm ngừng cấp điện theo khu vực (cpc.vn)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục