Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 9/10 cập nhật mới nhất

10:05' - 08/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 9/10.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 9/10 cập nhật mới nhất lúc 09h48 ngày hôm nay 8/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Liên ChiểuHC53HHMIKDC Hòa Minh 2T406:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHMTKDC Hòa Minh 2- T706:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHMUPhố Chợ HK T106:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHNWBách Khoa 206:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHO6Hòa Minh 606:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHO8Nguyễn Chánh06:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHOAHòa Khánh 106:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHOKHoà Khánh 306:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHOQHoà Khánh 406:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHQKKhu Phố Chợ Hoà Khánh T206:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHQQHTX Hòa Minh 306:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRVBách Khoa 306:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRYHTX Hoà Minh 206:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHYFKDC Hoà Minh 2T206:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHYOKDC Hoà Minh T806:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR29Đồng Kè06:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR45TBA Lê Văn Miến06:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY10KDC Hoà Minh 2 T306:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY14Bách Khoa 406:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY16Ngô Thì Nhậm06:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY19KDC Hòa Minh 2 T106:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY20KĐT Nam LC06:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY34TBA Trương Văn Đa06:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY41TBA TRẦN ĐÌNH TRI06:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY42TBA KHU SỐ 1 TÂY BẮC06:30 ngày 09/10/2021 13:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24 kV từ vị trí 93 đến 93/10 (nhánh Nguyễn Chánh) đz 481 HKH 2 (Nâng cao độ tin cậy lưới điện ĐLLC 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAUKNhà Đa Năng ĐHBK06:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBBA3K Plus 06:30 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Thay xà, thay sứ néo, sứ đỡ thay dây hiện trạng bằng dây AV 240 mm2-12,7/24kV từ vị trí R131-88 đz 481 HKH 2 (Cải tạo nâng cấp LĐ TA ĐL Liên Chiểu năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJHMabuchi Motor07:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện TBA Mabuchi (T1, T2, T3, T4) - 475 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZRĐông Trà 307:00 ngày 09/10/2021 15:00 ngày 09/10/2021 _Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, cách điện, phụ kiện sang dây dẫn trung áp từ trụ cũ qua trụ dựng mới từ vị trí 132/1 đến vị trí 132/8 nhánh rẽ Huỳnh Bá Chánh đz 475 NHS _Thay dây dẫn trung áp và hạ áp từ vị trí 132 (TBA Đông Trà 3) đến vị trí 132/1 mới (VT sau di dời) nhánh rẽ Huỳnh Bá Chánh đz 475 NHS _Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Đông Trà 3 (trụ 132) và FCO đầu tuyến NR Huỳnh Bá Chánh (trụ 132/2) đz 475 NHS (2 VT) _Xử lý phát nhiệt LBFCO đầu tuyến NR Huỳnh Bá Chánh (trụ 132/2) đz 475 NHS Nghiệm thu (công trình di dời lưới điện để cải tạo nâng cấp tuyến đường Huỳnh Bá Chánh)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EZ19Khu sản xuất Làng đá MNNN T607:00 ngày 09/10/2021 15:00 ngày 09/10/2021 _Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, cách điện, phụ kiện sang dây dẫn trung áp từ trụ cũ qua trụ dựng mới từ vị trí 132/1 đến vị trí 132/8 nhánh rẽ Huỳnh Bá Chánh đz 475 NHS _Thay dây dẫn trung áp và hạ áp từ vị trí 132 (TBA Đông Trà 3) đến vị trí 132/1 mới (VT sau di dời) nhánh rẽ Huỳnh Bá Chánh đz 475 NHS _Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Đông Trà 3 (trụ 132) và FCO đầu tuyến NR Huỳnh Bá Chánh (trụ 132/2) đz 475 NHS (2 VT) _Xử lý phát nhiệt LBFCO đầu tuyến NR Huỳnh Bá Chánh (trụ 132/2) đz 475 NHS Nghiệm thu (công trình di dời lưới điện để cải tạo nâng cấp tuyến đường Huỳnh Bá Chánh)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABGGCTY KHỞI PHÁT 214:00 ngày 09/10/2021 17:00 ngày 09/10/2021 VSBD HỆ THỐNG ĐO ĐẾMĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục