Lịch cắt điện Khánh Hoà hôm nay 26/1

04:00' - 26/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện Khánh Hoà cập nhật mới nhất ngày 26/1.

Điện lực Khánh Hoà thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 26/1 như sau:

ĐL Nha TrangBC530449Trạm T.449 - Khu tái định cư Đất Lành06:00 ngày 26/01/202106:10 ngày 26/01/2021Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530450Trạm T.450 - Khu tái định cư Đất Lành06:00 ngày 26/01/202106:10 ngày 26/01/2021Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530454Trạm T.454 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530455Trạm T.455 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530456Trạm T.456 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530457Trạm T.457 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530458Trạm T.458 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53054ATrạm T.54A - Đất Lành - Vĩnh Thái06:00 ngày 26/01/202106:10 ngày 26/01/2021Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530307Trạm T.307-Làng BTST Giáng Hương-ĐLanh VT06:00 ngày 26/01/202106:10 ngày 26/01/2021Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514246PĐ Ninh Bình 0207:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524244PĐ Ninh Bình 0107:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524245PĐ Ninh Bình 0407:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524261PĐ Ninh quang 0907:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534247PĐ Ninh Bình 0307:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53A096Bình Thành - 4210B07:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53A099T4227B07:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534343Nhà Hàng Tân Hạt07:30 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021- Thay dây buộc cổ sứ nhánh rẽ 472NIHO_31 - Lắp FCO phân đoạn nhánh rẽ tại cột 472NIHO_31/36. - Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA T4247, T4261Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530449Trạm T.449 - Khu tái định cư Đất Lành16:50 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thao tác Đóng 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530450Trạm T.450 - Khu tái định cư Đất Lành16:50 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thao tác Đóng 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53054ATrạm T.54A - Đất Lành - Vĩnh Thái16:50 ngày 26/01/202117:00 ngày 26/01/2021Thao tác Đóng 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục