Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 13/10 cập nhật mới nhất

10:32' - 12/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 13/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 13/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 13/10 tại Khánh Hòa:

ĐL Diên KhánhEC510166Trạm 166 - Diên Lâm06:00 ngày 13/10/202116:00 ngày 13/10/2021Dựng trụ lưới lưới, thay đường dây nhánh rẽ 471DKH_111, nâng công suấtTBA, thi công hạ ápĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510167Trạm 167 - Diên Lâm06:00 ngày 13/10/202116:00 ngày 13/10/2021Dựng trụ lưới lưới, thay đường dây nhánh rẽ 471DKH_111, nâng công suấtTBA, thi công hạ ápĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510168Trạm 168 - Diên Lâm06:00 ngày 13/10/202116:00 ngày 13/10/2021Dựng trụ lưới lưới, thay đường dây nhánh rẽ 471DKH_111, nâng công suấtTBA, thi công hạ ápĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510169Trạm 169 - Diên Lâm06:00 ngày 13/10/202116:00 ngày 13/10/2021Dựng trụ lưới lưới, thay đường dây nhánh rẽ 471DKH_111, nâng công suấtTBA, thi công hạ ápĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53054BTrạm 54B - Diên Lâm06:00 ngày 13/10/202116:00 ngày 13/10/2021Dựng trụ lưới lưới, thay đường dây nhánh rẽ 471DKH_111, nâng công suấtTBA, thi công hạ ápĐã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53037C37C Thôn Trảng É, Phước Đồng06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53037D37D Thôn Trảng É, Phước Đồng06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53037E37E Thôn Trảng É, Phước Đồng06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJC53038BTrạm Công cộng 38B Phước Đồng06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530117Công ty TNHH TV XD & TM Thành Chung06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530216Công ty TNHH 7906:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530217Cty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Ngọc Thiên Long06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530232Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khatoco06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530233Công ty Cổ phần mỏ đá Hòn Cậu06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530234Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SIC06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530273Công Ty TNHH Thương Mại Phú Thọ06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530275Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Công Thành06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530279Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530295Công ty TNHH Hữu Cơ Kinh Bắc06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530303Cơ sở Sản Xuất Nhựa Ông Tiến06:30 ngày 13/10/202116:30 ngày 13/10/2021- Di dời hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh lộ 3 vị trí 471BTA/50-93, - Kiểm tra mối nối, xiết tiếp xúc lèo bọc điểm hở từ sau vị trí 471-BTA/50-44,Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục