Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 22/9 cập nhật mới nhất

09:00' - 21/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 22/9 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 22/9 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày mai 22/9 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO TÌNH TRẠNG  
ĐL Nha Trang BD53511B Trạm T.511B - Cty TNHH Ấn Tượng 06:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Hoãn
ĐL Nha Trang BD53548B Trạm T.548B - Cty TNHH TMDV - XD Khánh Vĩnh 06:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Hoãn
ĐL Diên Khánh EC530171 Trạm 171 - Diên Điền 06:00 ngày 22/09/2021 16:00 ngày 22/09/2021 Lắp dây chống sét từ trụ 474T2.NTR từ trụ 68-31-19 đến 68-31-46 Hoãn
ĐL Diên Khánh EC530364 Trạm 364 - Diên Điền 06:00 ngày 22/09/2021 16:00 ngày 22/09/2021 Lắp dây chống sét từ trụ 474T2.NTR từ trụ 68-31-19 đến 68-31-46 Hoãn
ĐL Nha Trang BC53066A Trạm T.66A - Đồng Nai 06:30 ngày 22/09/2021 12:00 ngày 22/09/2021 Hoán chuyển MBA giữa trạm T.96B với trạm T.96C Thay TI, AB tổng trạm T.96B, T.96C Hoãn
ĐL Cam Ranh CC430108 T.108 - (12) 07:00 ngày 22/09/2021 17:00 ngày 22/09/2021 Thay dây hạ áp cho lộ A của trạm T.108-CPĐ (SCL21CR06) Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514254 PĐ Ninh giang 01 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514255 PĐ Ninh giang 02 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514331 4214B Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514639 PĐ Ninh Thân 01 07:00 ngày 22/09/2021 11:00 ngày 22/09/2021 Nhánh rẽ 473NIHO_12A/41/4: Thay 24 sứ + boulon, 03 bộ xà. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524268 PĐ Ninh Quang 01 07:00 ngày 22/09/2021 11:00 ngày 22/09/2021 Thu hồi cột mục gốc, xử lý khoảng cách pha VT 478NIHO_112/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524309 Hội Phú - Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 16:00 ngày 22/09/2021 Cải tạo lưới điện hạ áp phục vụ NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534212 Tiên Du - Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534214 Lệ Cam - Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC534347 Tiên du - Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC53A090 Hội Thành_Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC53A092 Tiên Du_Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC53A108 Trạm 4211B Ninh Phú 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC53C163 Ninh Thân - T4772 07:00 ngày 22/09/2021 11:00 ngày 22/09/2021 Nhánh rẽ 473NIHO_12A/41/4: Thay 24 sứ + boulon, 03 bộ xà. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534306 Du Lịch suối Hoa Lan 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534315 0404315--|--Công Ty TNHH Trần Lê gia Trang 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534321 0404321--|--TTVT Ninh Hoà 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD534325 Cty CP DV-PT-NT Thuỷ Sản Tín Mỹ 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53A116 Cty CP đâu tư Thanh an NH 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53D110 CTy CP Nha Trang Seafoods 07:00 ngày 22/09/2021 11:00 ngày 22/09/2021 Thu hồi cột mục gốc, xử lý khoảng cách pha VT 478NIHO_112/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53E001 Cty CP du lịch Phát Đạt 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53E002 Cty CP du lịch và dịch vụ Hòa Phát 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53E003 Cty CP du lịch Thanh Vân 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53A101 CSTS Xuân Lơ 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53A103 CS nuôi trồng Thủy sản Mỹ Sinh 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53A112 Cơ sở NTTS Tấn Thành 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53A114 Nuôi trồng thủy sản Ngọc Linh 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53A115 Cty CP đầu tư Champagroup 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53A120 Cơ sở chăn nuôi Phùng Chí Trung 07:00 ngày 22/09/2021 10:00 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ MBA 50kVA, 22/0.4kV, lắp đặt đấu nối hoàn thiện TBA NCS T4309. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53E009 Cty CP XD Khánh Anh 07:00 ngày 22/09/2021 11:00 ngày 22/09/2021 Thu hồi cột mục gốc, xử lý khoảng cách pha VT 478NIHO_112/5 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC430077 Trạm 77 - Diên Xuân 07:00 ngày 22/09/2021 16:00 ngày 22/09/2021 CT: Sửa chữa lưới điện hạ áp các TBA khu vực Diên Khánh (SCL) tại trạm T.77 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530105 Trạm 105 - Diên Lạc 07:00 ngày 22/09/2021 10:30 ngày 22/09/2021 Thu hồi cột Công trình Tỉnh lộ 2 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530113 Trạm 113 - Diên Lạc 07:00 ngày 22/09/2021 10:30 ngày 22/09/2021 Thu hồi cột Công trình Tỉnh lộ 2 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017A Trạm T.17A -Nguyễn Thiện Thuật 07:30 ngày 22/09/2021 09:30 ngày 22/09/2021 Thay TI + công tơ mới T.17A Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC438901 PĐ Ninh Phước 01 08:00 ngày 22/09/2021 14:00 ngày 22/09/2021 Tăng cường dây dẫn, xử lý tiếp xúc LĐHA chống tổn thất trạm T8901 và DC53P085 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC53P085 Trạm 8901C 08:00 ngày 22/09/2021 14:00 ngày 22/09/2021 Tăng cường dây dẫn, xử lý tiếp xúc LĐHA chống tổn thất trạm T8901 và DC53P085 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53047A Trạm T.47A -Phan Bội Châu 13:30 ngày 22/09/2021 15:30 ngày 22/09/2021 Thay TI + công tơ mới T.47A Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410019 T.19 - Thị Trấn Khánh Vĩnh 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410020 T.20 - Xã Cầu Bà 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410030 T.30 - Xã Liên Sang 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410033 T.33 - Xã Sơn Thái 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410034 T.34 - Xã Giang Ly 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410036 T.36 - Xã Khánh Thượng 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410069 T.69 - Xã Khánh Thượng 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410121 T.121 - Xã Khánh Thương 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC41020B TBACC-T20B- CẦU BÀ 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC41034B T34B TBA CC_ GIANG LY 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430021 T.21 - Xã Cầu Bà 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430031 T.31 - Xã Liên Sang 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430032 T.32 - Xã Sơn Thái 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430035 T.35 - Xã Khánh Thượng 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430037 T.37 - Xã Giang Ly 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430117 T.117 - Xã Sơn Thái 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430130 T.130 - Xã Giang Ly 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC43021B T.21B - Xã Cầu Bà 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC43031B T.31B - Xã Liên Sang 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC43032B TBA CC T32B 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD410101 TCD T101 - Nguyễn Thị Kim Phượng - Liên Sang 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD410122 TCD T122 - Nước Sạch Khánh Lê - Liên Sang 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430108 TCD T108 - Trạm xăng dầu Trung Hòa 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430115 TCD T115 - Nhà Thờ Giáo Xứ Khánh Vĩnh 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430131 TCD T.131 Trường TH Cầu Bà 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430151 TCD T151 Bùi Quốc Dũng 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD430171 Công Ty TNHH TM Du Lịch Và Đầu Tư CRESIN GROUP 14:00 ngày 22/09/2021 16:30 ngày 22/09/2021 Tháo gỡ LBS, DCL tại trụ 471TG.F6C_73 Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục