Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 5/5

13:04' - 04/05/2021
BNEWS Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 5/5.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày mai 5/5.

ĐL Ninh Hòa DC514647 PĐ Ninh Thương 05 06:30 ngày 05/05/2021 16:30 ngày 05/05/2021 Từ VT 476NIHO_95/1 đến VT 476NIHO_95/73 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70; Sử dụng lại xà và cách điện (SCL21NH02). Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514652 PĐ Ninh Thượng 11 06:30 ngày 05/05/2021 16:30 ngày 05/05/2021 Từ VT 476NIHO_95/1 đến VT 476NIHO_95/73 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70; Sử dụng lại xà và cách điện (SCL21NH02). Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514653 PĐ Ninh Thượng 11B 06:30 ngày 05/05/2021 16:30 ngày 05/05/2021 Từ VT 476NIHO_95/1 đến VT 476NIHO_95/73 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70; Sử dụng lại xà và cách điện (SCL21NH02). Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514655 PĐ Ninh Thượng 13 06:30 ngày 05/05/2021 16:30 ngày 05/05/2021 Từ VT 476NIHO_95/1 đến VT 476NIHO_95/73 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70; Sử dụng lại xà và cách điện (SCL21NH02). Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514657 PĐ Ninh thượng 15 06:30 ngày 05/05/2021 16:30 ngày 05/05/2021 Từ VT 476NIHO_95/1 đến VT 476NIHO_95/73 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70; Sử dụng lại xà và cách điện (SCL21NH02). Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438075 Cơ Sở NTTS Phan Hoàng Duy Phong 07:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_126/1 đến 126/13 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438084 Công Ty CP Thanh Thanh Nha Trang 07:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_126/1 đến 126/13 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438111 Cơ Sở NTTS Lê Văn Hòa 07:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_126/1 đến 126/13 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438114 Cơ Sở NTTS Lương Minh Sang 07:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_126/1 đến 126/13 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438178 Công ty TNHH Nuôi trồng Vạn Hưng Phát 07:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_126/1 đến 126/13 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538526 Cơ sở NTTS Trương Văn Phê 07:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_126/1 đến 126/13 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53060A Trạm T.60A -Sinh Trung 07:30 ngày 05/05/2021 08:30 ngày 05/05/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA T.60A Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53002B Trạm 02B - Thị trấn DK 07:30 ngày 05/05/2021 10:30 ngày 05/05/2021 San tải từ trạm T.02B sang trạm T.01 (giảm TTĐN trạm T.02B) Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530001 Trạm 01 - Trạm Bơm Diên Điền 07:30 ngày 05/05/2021 10:30 ngày 05/05/2021 San tải từ trạm T.02B sang trạm T.01 (giảm TTĐN trạm T.02B) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4110PD T.10CPD -(12) 08:00 ngày 05/05/2021 11:30 ngày 05/05/2021 Hoán chuyển MBA các trạm T.10 và T.19 CPĐ Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4120PD T.20CPD (11) 08:00 ngày 05/05/2021 11:30 ngày 05/05/2021 Hoán chuyển MBA các trạm T.10 và T.19 CPĐ Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4218PD T.18CPD -(12) 08:00 ngày 05/05/2021 11:30 ngày 05/05/2021 Hoán chuyển MBA các trạm T.10 và T.19 CPĐ Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4219PD T.19CPD -(12) 08:00 ngày 05/05/2021 11:30 ngày 05/05/2021 Hoán chuyển MBA các trạm T.10 và T.19 CPĐ Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53A008 T.A008CP (12) 08:00 ngày 05/05/2021 11:30 ngày 05/05/2021 Hoán chuyển MBA các trạm T.10 và T.19 CPĐ Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53067A Trạm T.67A - Hà Thanh 08:15 ngày 05/05/2021 09:15 ngày 05/05/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA T.67A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53038B Trạm T.38B - Đường 2-4 09:30 ngày 05/05/2021 10:30 ngày 05/05/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA T.38B Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530065 Trạm T.65-Nguyễn Thái Học 10:45 ngày 05/05/2021 11:45 ngày 05/05/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA T.65A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530018 Trạm T.18 - Hải Đức 13:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Hotline lắp xà FCO và đấu nối trạm T.57B XDM tại cột 475-476MVO_12 (từ 13h30 đến 16h30); Thi công lưới điện hạ áp trạm T.57B Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530057 Trạm T.57 Trạm 57 -Mã Vòng 13:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Hotline lắp xà FCO và đấu nối trạm T.57B XDM tại cột 475-476MVO_12 (từ 13h30 đến 16h30); Thi công lưới điện hạ áp trạm T.57B Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530089 Trạm T.89 -Hải Đức 13:00 ngày 05/05/2021 17:00 ngày 05/05/2021 Hotline lắp xà FCO và đấu nối trạm T.57B XDM tại cột 475-476MVO_12 (từ 13h30 đến 16h30); Thi công lưới điện hạ áp trạm T.57B Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53048C Trạm T.48C - Phương Sài 13:30 ngày 05/05/2021 14:30 ngày 05/05/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA T.48C Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục