Lịch cắt điện tại Quảng Nam ngày mai 16/3 cập nhật mới nhất

11:09' - 15/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện tại Quảng Nam ngày mai 16/3 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện (lịch ngừng cung cấp điện Quảng Nam) ngày mai 30/10 cập nhật mới nhất được công ty Điện lực Quảng Nam thông báo như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
ĐL Tam Kỳ AC23AW02 Tam Ngọc 2 06:30 ngày 16/03/2021 17:00 ngày 16/03/2021 Điện lực Tam Kỳ thay trụ, xà SCL hạ thế TBA Tam Ngọc 2 Đã duyệt
ĐL Tam Kỳ AC23AW06 Tam Ngọc 6 06:30 ngày 16/03/2021 17:00 ngày 16/03/2021 Điện lực Tam Kỳ thay trụ, xà SCL hạ thế TBA Tam Ngọc 2 Đã duyệt
ĐL Tam Kỳ AC23AW07 Tam Ngọc 7 06:30 ngày 16/03/2021 17:00 ngày 16/03/2021 Điện lực Tam Kỳ thay trụ, xà SCL hạ thế TBA Tam Ngọc 2 Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GM27 Hà Thanh 2 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ01 T4 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ02 Trước Hà 1 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ03 T6 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ04 T5 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ05 Trước Hà 2 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ06 T7 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ07 Thôn 3 Trước Hà 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ08 Bơm An Điềm (AS) 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ11 Thôn 10 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 17:00 ngày 16/03/2021 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tài Nguyên Quảng Trị: Di dời TBA Thôn 10 Đại Lãnh XT 475/ĐĐO (Di dời lưới điện theo quyết định của các cấp có thẩm quyền) Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ12 Làng Yều 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ15 TĐC Gò Dinh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ16 Đại Hưng 1 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ17 Đại Hưng 2 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ18 TBA Trước Hà 3 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GQ19 T5-2 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR01 TBA Tân Hà 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR02 T1 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR03 T2 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR04 Thôn 15 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR05 Bơm Gò Cấm (AS) 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR06 Thôn 12 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR07 Bơm Hà Tân (AS) 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR08 Thôn 12-2 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR11 T3 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 12:00 ngày 16/03/2021 Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR12 T8 Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 12:00 ngày 16/03/2021 Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR13 Gò Giữa 07:00 ngày 16/03/2021 12:00 ngày 16/03/2021 Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GC23GR15 TBA Tịnh Đông Tây 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GH11GP11 Đất màu Nà Ngọc Thạch 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GH23GM01 Hà Thanh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GH23GQ09 Trại Giam An Điềm 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GH23GQ10 Trại Giam An Điềm 2 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GH23GQ13 An Điềm-T2 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GH23GR14 Đất màu Đại Lãnh 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Đại Lộc GH53GR09 Thủy Điện Sông Cùng 07:00 ngày 16/03/2021 08:00 ngày 16/03/2021 Chuyển tải để thực hiện công tác Công ty TNHH Ngũ Hành Sơn: Lắp xà, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối ĐZ 22kV XDM cấp điện TBA Thượng Đức tại trụ 200 XT 475/ĐĐO Đã duyệt
ĐL Điện Bàn IH13IF25 Tiểu đoàn 178 07:00 ngày 16/03/2021 17:00 ngày 16/03/2021 Điện lực Điện Bàn dựng trụ sang dây xử lý mất an toàn ĐZ trung thế trường mẫu giáo Điện Ngọc (kiến nghị UB Phường Điện Ngọc) Hoãn
ĐL Tiên Phước EC23EO06 Tiên Cảnh 6 07:30 ngày 16/03/2021 15:00 ngày 16/03/2021 Điện lực Tiên Phước đấu nối Thi công SCL hạ thế 2021 ĐZ hạ thế Tiên Cảnh 6 Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục