Lịch cắt điện thành phố Nha Trang ngày mai 7/5

15:38' - 06/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngưng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 7/5.
Lịch cắt điện thành phố Nha Trang ngày mai 7/5. ảnh: PC Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 7/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530080Trạm 80 -Phong Châu06:00 ngày 07/05/2020 06:20 ngày 07/05/2020 Thao tác cắt CDPĐ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530449Trạm 449 - Khu tái định cư Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530450Trạm 450 - Khu tái định cư Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530454Trạm 454 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530455Trạm 455 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530456Trạm 456 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530457Trạm 457 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530458Trạm 458 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530491T.491-CTCPPTĐT Vĩnh Thái-KĐT Mỹ Gia06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530492T.492-CTCPPTĐT Vĩnh Thái-KĐT Mỹ Gia06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052BTrạm 52B -Vĩnh Thái -Phong Châu06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052GTram 52G - Đường Phong Châu06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53052HTrạm T.52H - Phong Châu06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054ATrạm 54A - Đất Lành - Vĩnh Thái06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054CTrạm 54C -Thuỷ Tú - Vĩnh Thái06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054ETram 54E - Đất Lành06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC630099Trạm 99 - Đồng Rọ06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT-482-E27/07Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530204KĐT Mỹ Gia (Trạm bơm)06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530307Trạm 307-Làng BTST Giáng Hương-ĐLanh VT06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530351Cty TNHH Hà Phương-Vĩnh Thái06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530446Cơ sở nhựa Ngọc Long-Phong Châu06:00 ngày 07/05/2020 06:20 ngày 07/05/2020 Thao tác cắt CDPĐ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530493Trạm T.493 - Khu đô thị Mỹ Gia (Khu 2)06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530494Trạm T.494 - Khu đô thị Mỹ Gia (Khu 2)06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530495Trạm T.495 - KĐT Mỹ Gia (Khu 2)06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530496Trạm T.496 - KĐT Mỹ Gia (Khu 2)06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530497Trạm T.497 - Khu ĐT Mỹ Gia06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530498Trạm T.498 - Khu ĐT Mỹ Gia06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530499Trạm T.499 - Khu ĐT Mỹ Gia06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530501Trạm T.501 - Khu ĐT Mỹ Gia06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530502Trạm T.502 - Khu ĐT Mỹ Gia06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530563Trạm T.563 - Trung tâm Hội nghi tiệc cưới Emerrald06:00 ngày 07/05/2020 06:20 ngày 07/05/2020 Thao tác cắt CDPĐ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530601Trạm T.601 - Cty TNHH ĐT Nhà An Khánh06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530602Trạm T.602 - Cty TNHH ĐT Nhà An Khánh06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530603Trạm T.603 - Cty TNHH ĐT Nhà An Khánh06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530604Trạm T.604 - Cty TNHH ĐT Nhà An Khánh06:00 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 - Lắp đặt mới Dao có tải LBS kín & DCL trụ 487-ETT/07 & VT 487-ETT/40 - TNĐK LBS HỞ: 487-ETT/10 - TNĐK trạm T.52B, T.52G, T.52H, T.54E, T.449, T.450 T.491, T.492, T.493, T.494.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001CTrạm 01C -Xã Vĩnh Ngọc07:30 ngày 07/05/2020 09:30 ngày 07/05/2020 Cân pha hạ áp trạm T.01CĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53004ATrạm 04A -Trần Phú07:30 ngày 07/05/2020 14:00 ngày 07/05/2020 - Di dời đường dây CNHA tháp Trầm Hương (Thuộc CT hạ ngầm AB)Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530080Trạm 80 -Phong Châu12:40 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 Thao tác đóng CDPĐ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530446Cơ sở nhựa Ngọc Long-Phong Châu12:40 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 Thao tác đóng CDPĐ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530563Trạm T.563 - Trung tâm Hội nghi tiệc cưới Emerrald12:40 ngày 07/05/2020 13:00 ngày 07/05/2020 Thao tác đóng CDPĐ 487-TTNT/05Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục