Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 13/7

10:51' - 12/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 13/7.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 13/7 như sau:

Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 13/7:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDC532062TBA An Vinh 406:30 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Thay dây dẫn 22kV từ C103/20/4/11 đến C103/20/4/22 - XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538012TBA Mỹ An06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538016TBA Mỹ Đức 106:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538017TBA Mỹ Đức 206:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538019TBA Đại Chí 206:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538020TBA Đại Chí06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538021TBA Tây An06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538022TBA Mỹ An 206:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538023TBA T106:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538024TBA T206:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538025TBA T306:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538026TBA Mỹ Yên06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538030Trạm Bơm Đại chí (dân dụng)06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538031TBA Mỹ Đức06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538035TBA Mỹ Đức 306:30 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Thay dây dẫn 22kV từ C103/20/4/11 đến C103/20/4/22 - XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538044TBA Trà Sơn06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538060TBA UB Tây An 206:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532034TBA Tuy Nen Quang Trung06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532041TBA Kim Oanh06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532042TBA Tuynen Tiến Đạt06:30 ngày 13/07/2021 08:00 ngày 13/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV và hạ dây xuống đất tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538015QUANG NGHIỄM07:00 ngày 13/07/2021 08:30 ngày 13/07/2021 Đấu nối ĐZ 0,4kV XDM vào ATM lộĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530276Đông Định 207:15 ngày 13/07/2021 14:00 ngày 13/07/2021 Kéo ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530408TBA Trang Trại07:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 - Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRHoãn
Điện Lực Phù CátGC530408TBA Trang Trại07:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530410TBA Tùng Chánh 307:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 - Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRHoãn
Điện Lực Phù CátGC530410TBA Tùng Chánh 307:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539160MTMN Nhất Vinh07:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 - Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRHoãn
Điện Lực Phù CátGD539162MTMN Thái Hòa07:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 - Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRHoãn
Điện Lực Phù CátGD539163MTMN E-Parming07:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 - Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRHoãn
Điện Lực Phù CátGH539028CN Nhất Vinh07:15 ngày 13/07/2021 17:15 ngày 13/07/2021 - Tháo lèo 22kv đầu trên 03FCO và bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NR - Dựng cột chen, thay dây 22kv - Đấu lèo 22kv đầu trên 03FCO và tháo bọc cách điện ĐZ 22kv phía trên FCO NRHoãn
Điện Lực Phú PhongDH531036TBA Vĩnh Khương07:30 ngày 13/07/2021 11:30 ngày 13/07/2021 Kiểm tra phát quang HLT, ĐZ 22kV từ C47a/2/1 đến C47a/2/9-XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531037TBA Vĩnh Phúc07:30 ngày 13/07/2021 11:30 ngày 13/07/2021 Kiểm tra phát quang HLT, ĐZ 22kV từ C47a/2/1 đến C47a/2/9-XT471/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531038TBA Vĩnh Thọ07:30 ngày 13/07/2021 11:30 ngày 13/07/2021 Kiểm tra phát quang HLT, ĐZ 22kV từ C47a/2/1 đến C47a/2/9-XT471/C72Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538123AN XUYÊN07:45 ngày 13/07/2021 09:15 ngày 13/07/2021 Đấu nối ĐZ 0,4kV XDM vào ATM lộĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538171AN XUYÊN 207:45 ngày 13/07/2021 09:15 ngày 13/07/2021 Đấu nối ĐZ 0,4kV XDM vào ATM lộĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530240Bơm Phước An07:45 ngày 13/07/2021 09:15 ngày 13/07/2021 Xử lý tiếp xúc phát nhiệt bushsing hạ MBAĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530242Nhơn Phú 209:45 ngày 13/07/2021 11:15 ngày 13/07/2021 Xử lý tiếp xúc phát nhiệt bushsing hạ MBAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538012TBA Mỹ An16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538016TBA Mỹ Đức 116:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538017TBA Mỹ Đức 216:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538019TBA Đại Chí 216:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538020TBA Đại Chí16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538021TBA Tây An16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538022TBA Mỹ An 216:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538023TBA T116:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538024TBA T216:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538025TBA T316:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538026TBA Mỹ Yên16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538030Trạm Bơm Đại chí (dân dụng)16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538031TBA Mỹ Đức16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538044TBA Trà Sơn16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538060TBA UB Tây An 216:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532034TBA Tuy Nen Quang Trung16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532041TBA Kim Oanh16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532042TBA Tuynen Tiến Đạt16:00 ngày 13/07/2021 17:30 ngày 13/07/2021 Căng dây và đấu lèo đường dây 22kV sau khi cải tạo tại C116A- XT472/C71 (hướng rẽ về cột C103/20/4/11/22- XT474/NTAĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục