Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 1/10

05:00' - 01/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 1/10.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 1/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC53A803Phước An 906:00 ngày 01/10/2020 16:00 ngày 01/10/2020 Lắp đặt 03FCO NR Yến Tùng, Lắp CĐC, Di dời TBA Bình Sơn, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA XDM Yến Tùng 2, Yến Tùng 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539160Bình Sơn06:00 ngày 01/10/2020 16:00 ngày 01/10/2020 Lắp đặt 03FCO NR Yến Tùng, Lắp CĐC, Di dời TBA Bình Sơn, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện các TBA XDM Yến Tùng 2, Yến Tùng 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD539043Năng lượng sinh học V.Canh07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511024Thừa Lãnh07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531016Canh Thuận07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531018Canh Thành07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531022Canh Phước07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531027Cà Xim07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539042Nguyên Liêm07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539145Nguyên Liêm 207:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B702Nguyên Liêm 307:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B712Chiếu sáng 2 Vân Canh07:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B717Nguyên Liêm 407:30 ngày 01/10/2020 13:00 ngày 01/10/2020 Thay LBS-C cụm tụ bù Vân Canh 3Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội13:30 ngày 01/10/2020 15:30 ngày 01/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh13:30 ngày 01/10/2020 15:30 ngày 01/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc13:30 ngày 01/10/2020 15:30 ngày 01/10/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục