Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 10/6

09:36' - 10/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 10/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 10/6 như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Phù MỹEC538068NUÔI TÔM THÔN 9.406:00 ngày 10/06/2021 15:30 ngày 10/06/2021 Dựng cột, thay xà, sứ ĐZ 22kV, thay tủ điệnĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538069NUÔI TÔM THÔN 9.306:00 ngày 10/06/2021 15:30 ngày 10/06/2021 Dựng cột, thay xà, sứ ĐZ 22kV, thay tủ điệnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530589Chung Cư Đống Đa 1A06:10 ngày 10/06/2021 19:00 ngày 10/06/2021 Tháo 3 lèo, tháo khóa hãm ĐZ 22kV thả xuống đất bằng phương pháp HotlineHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530641Biệt thự HST Đống Đa06:10 ngày 10/06/2021 19:00 ngày 10/06/2021 Tháo 3 lèo, tháo khóa hãm ĐZ 22kV thả xuống đất bằng phương pháp HotlineHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539836TBA Nhà hàng Trầu Cau 206:10 ngày 10/06/2021 19:00 ngày 10/06/2021 Tháo 3 lèo, tháo khóa hãm ĐZ 22kV thả xuống đất bằng phương pháp HotlineHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539855TBA Bất động sản Phú Tài06:10 ngày 10/06/2021 19:00 ngày 10/06/2021 Tháo 3 lèo, tháo khóa hãm ĐZ 22kV thả xuống đất bằng phương pháp HotlineHoãn
Điện Lực Phú PhongDC530204TBA Đồng Binh06:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530206TBA Vĩnh Bình06:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535029TBA ĐMT LLUCIM06:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535030TBA ĐMT Minh Nhật06:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535032TBA ĐMT An Phước Lợi VT06:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535033TBA ĐMT Thanh Thúy06:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533024TBA Đồng Binh 206:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533025TBA Đồng Binh 306:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533026TBA Hà Nhe 106:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533027TBA Hà Nhe 206:46 ngày 10/06/2021 09:31 ngày 10/06/2021 MC PĐ Xóm 1&2 XT 473/ĐOPH trip, lockou. Đơn vị đang kiểm tra xử lýĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530404TBA Ba Làng 207:00 ngày 10/06/2021 11:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530404TBA Ba Làng 207:00 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530422Chánh An07:00 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530423Vĩnh Long07:00 ngày 10/06/2021 11:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530423Vĩnh Long07:00 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530424Tân Hóa 307:00 ngày 10/06/2021 11:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530424Tân Hóa 307:00 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539036Cấp nước Xã Cát hanh07:00 ngày 10/06/2021 11:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539036Cấp nước Xã Cát hanh07:00 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530404TBA Ba Làng 207:15 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530422Chánh An07:15 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530423Vĩnh Long07:15 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530424Tân Hóa 307:15 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539036Cấp nước Xã Cát hanh07:15 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Đại Tu TBA Chánh An XT477/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531001TBA Daktra08:30 ngày 10/06/2021 16:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra phát quang HLT ĐZ22kV từ C3 đến C109-XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531002TBA VPNM Vĩnh Sơn08:30 ngày 10/06/2021 16:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra phát quang HLT ĐZ22kV từ C3 đến C109-XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531003TBA O508:30 ngày 10/06/2021 16:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra phát quang HLT ĐZ22kV từ C3 đến C109-XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531004TBA K608:30 ngày 10/06/2021 16:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra phát quang HLT ĐZ22kV từ C3 đến C109-XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531005TBA Vĩnh Sơn 208:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531006TBA K408:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531007TBA K4-208:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531008TBA Hồ A08:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531009TBA Vĩnh Sơn 108:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531011TBA K8-108:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531012TBA Trà Xom 208:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531013TBA Trà Xom 308:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531015TBA K8-208:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531016TBA K208:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531017TBA Trà Xom 508:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH531019TBA Kon Trú08:30 ngày 10/06/2021 16:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra phát quang HLT ĐZ22kV từ C3 đến C109-XT471/VSĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539002TBA Nhà Van08:30 ngày 10/06/2021 11:30 ngày 10/06/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA T5/VSOĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530165Ngọc Thạnh 2 XBT10:05 ngày 10/06/2021 11:45 ngày 10/06/2021 Thay ATM lộ 1 bị qua tảiĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530328Thuận Đức XBT13:45 ngày 10/06/2021 15:15 ngày 10/06/2021 Thay ATM lộ 1 bị qua tảiĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục