Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 16/6

05:01' - 16/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 16/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 16/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFD539043Năng lượng sinh học V.Canh05:00 ngày 16/06/2020 09:00 ngày 16/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531018Canh Thành05:00 ngày 16/06/2020 09:00 ngày 16/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531022Canh Phước05:00 ngày 16/06/2020 09:00 ngày 16/06/2020 Xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530334Nguyễn Nhạc05:45 ngày 16/06/2020 07:15 ngày 16/06/2020 Xử lý tiếp xúc đầu dưới ATM TổngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530706TBA Chánh Hội06:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530708TBA Chánh Định06:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530709TBA Vân Triêm06:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530873Chánh Định 206:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530881Phương Thái 206:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530884Chánh Hội 206:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534015Tăng áp nước C.Chánh06:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539099Phúc Lộc 106:00 ngày 16/06/2020 18:00 ngày 16/06/2020 - Thay sứ, khóa néo, dây néo Từ C140 đến C155 XT 473PSO - Thay cột, xà, sứ, khóa néo, dây néo Từ C157 đến C172 XT 473PSO - Thay 03 FCO NR Chánh Định - Kiểm tra bảo dưỡng TBA Phương Thái 2 - Thay MBA bảo dưỡng TBA Chánh HộiĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC030319TBA An Lợi 206:00 ngày 16/06/2020 11:30 ngày 16/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV khu vực Phù Cát (thay cách điện, thay khóa néo dây, thay xà), Tại C97 (PĐ Cát Chánh) - XT 473/PSO - Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, Taij cột C86 - XT 473/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Lạc Điền - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530263TBA Lạc Điền06:00 ngày 16/06/2020 11:30 ngày 16/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV khu vực Phù Cát (thay cách điện, thay khóa néo dây, thay xà), Tại C97 (PĐ Cát Chánh) - XT 473/PSO - Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, Taij cột C86 - XT 473/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Lạc Điền - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530268TBA Phước Thắng II06:00 ngày 16/06/2020 11:30 ngày 16/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV khu vực Phù Cát (thay cách điện, thay khóa néo dây, thay xà), Tại C97 (PĐ Cát Chánh) - XT 473/PSO - Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, Taij cột C86 - XT 473/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Lạc Điền - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530269TBA An Lợi06:00 ngày 16/06/2020 11:30 ngày 16/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV khu vực Phù Cát (thay cách điện, thay khóa néo dây, thay xà), Tại C97 (PĐ Cát Chánh) - XT 473/PSO - Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, Taij cột C86 - XT 473/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Lạc Điền - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530308TBA Phổ Đồng06:00 ngày 16/06/2020 11:30 ngày 16/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV khu vực Phù Cát (thay cách điện, thay khóa néo dây, thay xà), Tại C97 (PĐ Cát Chánh) - XT 473/PSO - Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, Taij cột C86 - XT 473/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Lạc Điền - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530370TBA Lạc Điền 206:00 ngày 16/06/2020 11:30 ngày 16/06/2020 - Đại tu đường dây 22kV khu vực Phù Cát (thay cách điện, thay khóa néo dây, thay xà), Tại C97 (PĐ Cát Chánh) - XT 473/PSO - Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV, Taij cột C86 - XT 473/PSO - Kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Lạc Điền - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533156TBA Tuý Thạnh07:00 ngày 16/06/2020 13:00 ngày 16/06/2020 Đại tu ĐZ 0,4kV thay dây dẫn và các phụ kiện (SCL)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538035XUYÊN CỎ07:00 ngày 16/06/2020 16:45 ngày 16/06/2020 Dựng cột, lắp xà sứ (cải tạo XT 472MTH)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538036TRUNG XUÂN07:00 ngày 16/06/2020 16:45 ngày 16/06/2020 Dựng cột, lắp xà sứ (cải tạo XT 472MTH)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538037AN HOAN07:00 ngày 16/06/2020 16:45 ngày 16/06/2020 Dựng cột, lắp xà sứ (cải tạo XT 472MTH)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538038AN HÒA07:00 ngày 16/06/2020 16:45 ngày 16/06/2020 Dựng cột, lắp xà sứ (cải tạo XT 472MTH)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539054Muối Bình Định07:00 ngày 16/06/2020 16:45 ngày 16/06/2020 Dựng cột, lắp xà sứ (cải tạo XT 472MTH)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539062Công ty muối Bình Định 207:00 ngày 16/06/2020 16:45 ngày 16/06/2020 Dựng cột, lắp xà sứ (cải tạo XT 472MTH)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH538004Đá 224 Số 2 (XN SX VL XD Nhơn Hòa)07:20 ngày 16/06/2020 08:40 ngày 16/06/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH536018Nuôi tôm Ngọc Châu 107:30 ngày 16/06/2020 09:05 ngày 16/06/2020 Bảo dưỡng TBA Nuôi Tôm Ngọc Châu XT476/MTHĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530274TBA Lục Lễ07:30 ngày 16/06/2020 10:30 ngày 16/06/2020 - Kiểm tra bảo dưỡng TBA, Tại TBA Lục Lễ - XT 475/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530147TBA Nguyễn Thiện Thuật 208:00 ngày 16/06/2020 08:30 ngày 16/06/2020 Xử lý tiếp xúc phát nhiệt đầu dưới ATM lộ 1 TBA Nguyến Thiện Thuật 2-XT 484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510791TBA T6 Đak Măng08:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517027TBA Tổ Dừa08:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530234TBA Đac Mang.08:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532191TBA Đăck Măng 2 Hoài Ân08:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537028TBA Đội 5 Phú Văn II08:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537029TBA TBA Đội 6 (Phú Văn 1)08:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537030TBA Đội 708:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537031TBA Phú Văn III08:00 ngày 16/06/2020 10:00 ngày 16/06/2020 Thay sứ chuổi thủy tinh bị vỡ tại C179/51/61 XT 477-HNHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH536028Nuôi tôm Ngọc Châu 209:30 ngày 16/06/2020 11:05 ngày 16/06/2020 Bảo dưỡng TBA Nuôi Tôm Ngọc Châu 2 XT476/MTHĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531003Đá ốp lát xây dựng09:35 ngày 16/06/2020 10:55 ngày 16/06/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH537006Công Ty Cổ Phần Bình Định Xanh13:00 ngày 16/06/2020 17:00 ngày 16/06/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục