Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 2/6

04:00' - 02/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 2/6.
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 2/6. ảnh: PC Bình Định

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 2/6 như sau:

Điện Lực Quy NhơnAC530846Tăng Bạt Hổ05:15 ngày 02/06/2020 06:45 ngày 02/06/2020 Xử lý tiếp xúc và bấm nồi đầu tuyễn cáp lộĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511030Cà Te06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B706Đắc Đâm 106:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511039Kon Lót 206:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531015Ủy ban Vân Canh06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531019Đắc Đâm06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531026Thịnh Văn06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511041Kà Nâu 206:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531012Hiệp Hà06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531020Hà Văn Dưới06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531054TTYT Huyện VCanh06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD539043Năng lượng sinh học V.Canh06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531055Ga Vân Canh06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B718Tân Duy Ngọc06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511023Hà Văn Trên06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531018Canh Thành06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539042Nguyên Liêm06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531016Canh Thuận06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B701Hòn Ông06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B702Nguyên Liêm 306:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511024Thừa Lãnh06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531027Cà Xim06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531057Canh Hiệp06:00 ngày 02/06/2020 13:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530813Tái Định Cư Nhơn Hòa07:00 ngày 02/06/2020 10:00 ngày 02/06/2020 Xử lý rịn dầu MBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH532033Bùi Công Vinh07:00 ngày 02/06/2020 09:35 ngày 02/06/2020 Bảo Dưỡng TBAĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539144TBA Cấp điện nhà máy may Hoài Hương07:00 ngày 02/06/2020 14:00 ngày 02/06/2020 Thay MBA 160kVA-22/0,4kV bằng MBA 250kVA-22/0,4kV TBA May Hoài HươngĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530149TBA Quán Mối.07:00 ngày 02/06/2020 12:00 ngày 02/06/2020 - Tháo lèo, xử lý tiếp xúc lèo thiết bị đóng cắt FCO để phục vụ công tác đại hội Đảng tại xã Phước Lộc - Tại cột C28/40 - XT 471/ANHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530214DC Bông Hồng 207:15 ngày 02/06/2020 09:45 ngày 02/06/2020 Dựng cột và di dời ĐZ 0,4KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH532006Tân Trung Lợi 207:20 ngày 02/06/2020 08:40 ngày 02/06/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531073DEHEUS 207:30 ngày 02/06/2020 17:30 ngày 02/06/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531025Deheus07:30 ngày 02/06/2020 17:30 ngày 02/06/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TBAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530408TBA Trang Trại07:55 ngày 02/06/2020 09:30 ngày 02/06/2020 Xử lý Rịn dầu TBA Trang Trại XT474PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530616TBA Kiều Huyên08:00 ngày 02/06/2020 09:10 ngày 02/06/2020 Kiểm tra , châm dầu bảo dưỡng TBA Kiều HuyênĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573198TBA UB Hoài Hảo 308:30 ngày 02/06/2020 11:30 ngày 02/06/2020 Thay MBA 250kVA-22/0,4kV bằng MBA 160kVA-22/0,4kV TBA UB Hoài Hảo 3Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH532002Chợ Đập Đá09:35 ngày 02/06/2020 10:55 ngày 02/06/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531055Ga Vân Canh13:00 ngày 02/06/2020 18:00 ngày 02/06/2020 Thay dây dẫn 22kV(Công trình ĐTXD khu vực ĐLPT năm 2020)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531029Chánh Hiển13:15 ngày 02/06/2020 14:45 ngày 02/06/2020 Bổ sung dầu MBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH535031Phát Huy13:50 ngày 02/06/2020 15:10 ngày 02/06/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533037Hoa Sen 215:00 ngày 02/06/2020 17:30 ngày 02/06/2020 Bảo Dưỡng TBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530423Bến Trén XBT15:35 ngày 02/06/2020 16:55 ngày 02/06/2020 Thay ĐK hệ thống đo đếmĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục