Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 22/8

04:00' - 22/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 22/8.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 22/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530713TBA Cầu Chùa07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530714TBA Trung Lương07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530715TBA Phú Hậu07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530716TBA Phương Thái07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530717TBA Xóm Luỹ07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530718TBA Tân Tiến07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530719TBA Núi Bà07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530720TBA Chánh Đạt07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530721Cát Tiến 107:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530722Cát Tiến 307:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530727Tái định cư Cát Tiến07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530860Chánh Đạt 207:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530885Trung Lương 207:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530889Núi Bà 207:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539042Đá Đông Á07:00 ngày 22/08/2020 12:00 ngày 22/08/2020 - Tháo thu hồi đường dây 22KV NR Cát Tiến 2 Tại cột C181 XT 473 PSO phục vụ mở đường - Thay chụp đầu cột, lắp xà, kéo dây đấu nối TBA Đồng Văn Tám XDM Tại cột C173 XT 473 PSO và cột C101 lộ 1 TBA Cầu Chùa XT 473 PSO - Kiểm tra châm dầu, nâng nấc phân áp TBA Cầu Chùa - XT 473/PSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục