Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 14/9

08:39' - 13/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 14/9.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 14/9 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 14/9 như sau:

ĐIỆN LỰC          MÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪ        ĐẾN      LÝ DO   TÌNH TRẠNG 
Điện lực Phù Mỹ EC538064 THÔN 10 06:30 ngày 14/09/2021 10:30 ngày 14/09/2021 Thay xà, FCO TBA Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538065 THÔN 11 06:30 ngày 14/09/2021 10:30 ngày 14/09/2021 Thay xà, FCO TBA Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538066 XÓM NHỎ 06:30 ngày 14/09/2021 10:30 ngày 14/09/2021 Thay xà, FCO TBA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC533090 KDC Hồ sinh thái Đống Đa 07:15 ngày 14/09/2021 11:15 ngày 14/09/2021 San tải TBA Bình Hà qua TBA KDC Hồ sinh Thái Đống Đa Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530247 TBA Bắc Thuận Nhứt 08:00 ngày 14/09/2021 10:00 ngày 14/09/2021 Xử lý tiếp xúc, tách lèo ĐZ0,4kV tại C115 ĐZ0,4 kV lộ 1 TBA Bắc Thuận Nhất - XT472/C71 Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC538032 TBA Thuận Hiệp 2 08:00 ngày 14/09/2021 10:00 ngày 14/09/2021 Đấu lèo ĐZ0,4kV tại C113 ĐZ 0,4 kV lộ 1 TBA Thuận Hiệp 2 - XT472/C71 Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538027 XUÂN SƠN 08:30 ngày 14/09/2021 10:30 ngày 14/09/2021 Thay xà, FCO TBA Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC532014 Minh Ân 11:30 ngày 14/09/2021 13:00 ngày 14/09/2021 Xử lý tiếp xúc đầu trên ATM Tổng TBA Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục