Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 20/8

09:22' - 19/08/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 20/8.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/8 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/8 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG 
Điện Lực Quy Nhơn AC530107 Nguyễn Thái Học 4 05:45 ngày 20/08/2021 12:00 ngày 20/08/2021 Kéo ĐZ 0,4kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530332 Đại Bình XBT 07:00 ngày 20/08/2021 12:00 ngày 20/08/2021 Thay MBA Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC530310 KHU TĐC MỸ AN XBT 07:00 ngày 20/08/2021 11:00 ngày 20/08/2021 Lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR Xuân Thạnh 6 (ĐTXD) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC530311 TBA XUÂN THẠNH 2 07:00 ngày 20/08/2021 11:00 ngày 20/08/2021 Lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR Xuân Thạnh 6 (ĐTXD) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC530326 TBA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN MỸ AN 07:00 ngày 20/08/2021 11:00 ngày 20/08/2021 Lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR Xuân Thạnh 6 (ĐTXD) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538072 XUÂN THẠNH 4 07:00 ngày 20/08/2021 11:00 ngày 20/08/2021 Lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR Xuân Thạnh 6 (ĐTXD) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538084 KHU TĐC 2 MỸ AN 07:00 ngày 20/08/2021 11:00 ngày 20/08/2021 Lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR Xuân Thạnh 6 (ĐTXD) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534112 TBA Định Bình Nam 07:15 ngày 20/08/2021 09:15 ngày 20/08/2021 Thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA Định Bình Nam Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538211 PHÚ NINH 2 07:15 ngày 20/08/2021 08:45 ngày 20/08/2021 Bọc lèo ĐD22kV đầu trên 3FCO TBA Vực Đời XT 472/PMY Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539070 Vực Đời 07:15 ngày 20/08/2021 08:45 ngày 20/08/2021 Bọc lèo ĐD22kV đầu trên 3FCO TBA Vực Đời XT 472/PMY Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539077 TBA Gò Đình 07:30 ngày 20/08/2021 11:30 ngày 20/08/2021 Thay sứ đứng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539079 TBA Long Mỹ 07:30 ngày 20/08/2021 11:30 ngày 20/08/2021 Thay sứ đứng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539080 TBA Long Quang 07:30 ngày 20/08/2021 11:30 ngày 20/08/2021 Thay sứ đứng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539115 TBA xử lý rác thải HN 07:30 ngày 20/08/2021 11:30 ngày 20/08/2021 Thay sứ đứng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539142 TBA SX Gạch Ngói Hà Sang 07:30 ngày 20/08/2021 11:30 ngày 20/08/2021 Thay sứ đứng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539169 Thanh Tùng 07:30 ngày 20/08/2021 11:30 ngày 20/08/2021 Thay sứ đứng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530863 Lý Thái Tổ 2 13:15 ngày 20/08/2021 18:00 ngày 20/08/2021 Kéo ĐZ 0,4kV Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục