Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 23/10

08:59' - 22/10/2021
BNEWS Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 23/10 cập nhật mới nhất.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện, lịch ngừng cung cấp điện ở Bình Định ngày mai 23/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện, lịch ngừng cung cấp điện ở Bình Định ngày mai 23/10 như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG 
Điện lực An Nhơn BC530712 Bò Sữa Nhơn Tân 2 07:00 ngày 23/10/2021 15:30 ngày 23/10/2021 Dựng chen cột, lắp xà sứ, kéo dây đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD539078 ĐMT Gia Hội 07:00 ngày 23/10/2021 15:30 ngày 23/10/2021 Dựng chen cột, lắp xà sứ, kéo dây đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH539001 TBA Austfeed Nhơn Tân 07:00 ngày 23/10/2021 15:30 ngày 23/10/2021 Dựng chen cột, lắp xà sứ, kéo dây đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH539021 Hồ Ngọc Xuân 07:00 ngày 23/10/2021 15:30 ngày 23/10/2021 Dựng chen cột, lắp xà sứ, kéo dây đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH539022 BT Minh Vân 07:00 ngày 23/10/2021 15:30 ngày 23/10/2021 Dựng chen cột, lắp xà sứ, kéo dây đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC532182 TBA Bình Đê 07:00 ngày 23/10/2021 11:00 ngày 23/10/2021 Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Bình Đê-XT474TQU để mở rộng đường kết nối ĐT 638-ĐT 639 theo yều cầu của UBND Thị Xã Hoài Nhơn Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC537163 TBA Thạnh Xuân Đông 2 07:15 ngày 23/10/2021 10:15 ngày 23/10/2021 Lắp đặt xà, căng dây dẫn ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Thạnh Xuân Đông 3 xây dựng mới (ĐTXD năm 2021) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539138 CCN Diêm Tiêu 07:15 ngày 23/10/2021 09:15 ngày 23/10/2021 Xử lý MBA bị rịn dầu Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531010 TBA Bê Tông Nhơn Hội 08:15 ngày 23/10/2021 11:15 ngày 23/10/2021 Đấu nối vào ĐZ 22kV cấp điện TBA Bê Tông Nhơn Hội 2 Đã duyệt

 Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục