Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 25/9

13:54' - 24/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 25/9.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 25/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530559Hỏa Xa 105:30 ngày 25/09/2020 12:00 ngày 25/09/2020 Lắp xà lệch xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530564Biên Phòng05:30 ngày 25/09/2020 12:00 ngày 25/09/2020 Lắp xà lệch xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC533092Nguyễn Tất Thành05:30 ngày 25/09/2020 12:00 ngày 25/09/2020 Lắp xà lệch xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539056Hoàng Hoa Thám 305:30 ngày 25/09/2020 12:00 ngày 25/09/2020 Lắp xà lệch xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539154TBA TB PS605:30 ngày 25/09/2020 12:00 ngày 25/09/2020 Lắp xà lệch xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539335Nhà làm việc bộ đội biên phòng05:30 ngày 25/09/2020 12:00 ngày 25/09/2020 Lắp xà lệch xử lý hành lang tuyếnĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533013TBA Định Xuân05:45 ngày 25/09/2020 07:00 ngày 25/09/2020 -Tháo lèo ĐZ22kV tại C140- XT473/ĐOPH; - Tháo lèo ĐZ 0,2kV tại C139 thuộc Bơm Định Quang - XT473/ĐOPH (ĐZ cao - hạ chung cột).Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533014TBA Định Quang05:45 ngày 25/09/2020 07:00 ngày 25/09/2020 -Tháo lèo ĐZ22kV tại C140- XT473/ĐOPH; - Tháo lèo ĐZ 0,2kV tại C139 thuộc Bơm Định Quang - XT473/ĐOPH (ĐZ cao - hạ chung cột).Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533015TBA Bơm Định Quang05:45 ngày 25/09/2020 07:00 ngày 25/09/2020 -Tháo lèo ĐZ22kV tại C140- XT473/ĐOPH; - Tháo lèo ĐZ 0,2kV tại C139 thuộc Bơm Định Quang - XT473/ĐOPH (ĐZ cao - hạ chung cột).Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533016TBA Định Bình 205:45 ngày 25/09/2020 18:00 ngày 25/09/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV XT 473/ĐOPH: Từ C141 đến C169 - XT 473/ĐOPH.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533017TBA Dốc Tum05:45 ngày 25/09/2020 18:00 ngày 25/09/2020 Thay dây, xà sứ ĐZ 22 kV XT 473/ĐOPH: Từ C141 đến C169 - XT 473/ĐOPH.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533013TBA Định Xuân17:00 ngày 25/09/2020 18:00 ngày 25/09/2020 -Đấu lèo ĐZ22kV tại C140- XT473/ĐOPH; - Đấu lèo ĐZ 0,2kV tại C139 thuộc Bơm Định Quang - XT473/ĐOPH (ĐZ cao - hạ chung cột).Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533014TBA Định Quang17:00 ngày 25/09/2020 18:00 ngày 25/09/2020 -Đấu lèo ĐZ22kV tại C140- XT473/ĐOPH; - Đấu lèo ĐZ 0,2kV tại C139 thuộc Bơm Định Quang - XT473/ĐOPH (ĐZ cao - hạ chung cột).Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533015TBA Bơm Định Quang17:00 ngày 25/09/2020 18:00 ngày 25/09/2020 -Đấu lèo ĐZ22kV tại C140- XT473/ĐOPH; - Đấu lèo ĐZ 0,2kV tại C139 thuộc Bơm Định Quang - XT473/ĐOPH (ĐZ cao - hạ chung cột).Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục