PC Bình Định sẵn sàng tiếp nhận quyền điều khiển máy biến áp 110 kV

07:46' - 02/09/2020
BNEWS Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) cho biết đã sẵn sàng tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp 110 kV.

Hiện nay, PC Bình Định đang quản lý vận hành một khối lượng lớn đường dây và trạm biến áp 110 kV, gồm 433 km đường dây 110 kV, 13 trạm biến áp 110 kV, với 21 máy biến áp 110 kV để cấp điện cho toàn tỉnh.

Vì vậy việc chuẩn bị một cách cẩn thận, kỹ lưỡng để tiếp nhận và thực hiện quyền điều khiển lưới điện 110 kV cấp điện nội bộ tỉnh từ Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3), dự kiến trong tháng 11/2020 là rất quan trọng.
Theo đại diện lãnh đạo PC Bình Định, việc tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp 110 kV vừa là cơ hội, vừa là thách thức của Phòng Điều độ - PC Bình Định, đảm bảo vận hành hệ thống điện trên địa bàn tỉnh an toàn, ổn định, liên tục với độ tin cậy cao nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
PC Bình Định đang phối hợp với A3 rà soát, hiệu chỉnh, sửa đổi Quy trình phối hợp vận hành trạm biến áp 110 kV không người trực phù hợp với phân cấp quyền điều khiển mới; quy trình thao tác hệ thống điện; quy trình xử lý sự cố hệ thống điện của PC Bình Định..../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục