Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 26/1

16:50' - 25/01/2022
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 26/1.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 26/1 như sau:

01
Điện Lực Quy Nhơn
AC530664
KDC Lý Thái Tổ 2
06:15 ngày 26/01/2022
17:45 ngày 26/01/2022
Di dời tủ điện DBT3.1 và thay cáp ngầm tủ DB T3.2 đến tủ DB T3. 1A
Đã duyệt
02
Điện Lực Phú Tài
FD53B101
Tân Gia Huy
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
03
Điện Lực Phú Tài
FD53B102
ĐMT BCG EVER1
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
04
Điện Lực Phú Tài
FD53B103
ĐMT BCG EVERGREEN
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
05
Điện Lực Phú Tài
FD53B104
ĐMT Việt Mỹ 2
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
06
Điện Lực Phú Tài
FD53B105
ĐMT Simato 2
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
07
Điện Lực Phú Tài
FH539013
Cargill
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
08
Điện Lực Phú Tài
FH539014
Tân Thịnh Phát
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
09
Điện Lực Phú Tài
FH539015
NPK
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
10
Điện Lực Phú Tài
FH539016
Hoàng Ánh 2 - 1
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt

 

11
Điện Lực Phú Tài
FH539018
Khải Vi 1- 1
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
12
Điện Lực Phú Tài
FH539019
Khải Vi 1 - 2
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
13
Điện Lực Phú Tài
FH539020
Khải Vi 2 - 1
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
14
Điện Lực Phú Tài
FH539021
Khải Vi 2 - 2
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
15
Điện Lực Phú Tài
FH539022
Duyên Hải 2 - 1
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
16
Điện Lực Phú Tài
FH539023
Duyên Hải 2 - 2
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
17
Điện Lực Phú Tài
FH539024
Duyên Hải 2- 3
06:30 ngày 26/01/2022
15:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
18
Điện Lực Phú Tài
FH539025
Duyên Hải 2 - 4
06:30 ngày 26/01/2022
15:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
19
Điện Lực Phú Tài
FH539026
Mai Long
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
20
Điện Lực Phú Tài
FH539027
Vi Mec
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
21
Điện Lực Phú Tài
FH539028
Đức Thịnh
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
22
Điện Lực Phú Tài
FH539029
Nam Gia
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
23
Điện Lực Phú Tài
FH539030
Khánh Phương
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
24
Điện Lực Phú Tài
FH539031
Thinh Gia
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
25
Điện Lực Phú Tài
FH539032
Thịnh Gia 1
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
26
Điện Lực Phú Tài
FH539033
Hoàng Minh
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
27
Điện Lực Phú Tài
FH539035
Qui Long 1
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
28
Điện Lực Phú Tài
FH539036
Thành An
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
29
Điện Lực Phú Tài
FH539037
Thành Châu
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt
30
Điện Lực Phú Tài
FH539038
Nước Khoáng Quy Nhơn
06:30 ngày 26/01/2022
12:00 ngày 26/01/2022
Dựng cột, lắp xà, lắp 03FCO NR Duyên Hải 2-5, thay dây dẫn ĐZ 22kV
Đã duyệt

 

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục