Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 28/7

10:50' - 27/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 28/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 28/7 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 28/7 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC            MÃ TRẠM              TÊN TRẠM  TỪ        ĐẾN      LÝ DO   TÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù Cát GC530201 TBA Tân Lệ 2 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530202 TBA Tân Hòa 3 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530244 TBA Kiều Hiệp 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530254 TBA Tân Lệ 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530255 TBA Hữu Hạnh 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530257 TBA Tân Hòa 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539072 Trại gà Cao khanh 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539139 Trạm bơm Cát Tân 06:30 ngày 28/07/2021 17:45 ngày 28/07/2021 Đựng cột, thay xà, thay sứ ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530258 TBA Mỹ Thạch 07:00 ngày 28/07/2021 09:15 ngày 28/07/2021 Đấu nối đường dây 0,4kV XDM vào đường dây 0,4kV đang vận hành tại đầu dưới ATM lộ 2 TBA Mỹ Thạch - XT472/C71 Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538002 PHƯỚC CHÁNH 07:15 ngày 28/07/2021 08:45 ngày 28/07/2021 Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539741 TBA Tôm giống Việt Úc 2 07:15 ngày 28/07/2021 09:45 ngày 28/07/2021 Vệ sinh, sơn MBA bị gỉ sét Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531010 Canh Hiển 07:45 ngày 28/07/2021 14:00 ngày 28/07/2021 Thay MBA, cáp tổng, ATM tổng TBA Canh Hiển (ĐTXD 2021) Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539112 TBA Năng An 2 07:50 ngày 28/07/2021 09:20 ngày 28/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phối Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531001 TBA Daktra 08:00 ngày 28/07/2021 12:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser TBA T5 / VS Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531002 TBA VPNM Vĩnh Sơn 08:00 ngày 28/07/2021 12:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser TBA T5 / VS Đã duyệt

 

Điện Lực Phú Phong DH531003 TBA O5 08:00 ngày 28/07/2021 12:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser TBA T5 / VS Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531004 TBA K6 08:00 ngày 28/07/2021 12:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser TBA T5 / VS Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531005 TBA Vĩnh Sơn 2 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531006 TBA K4 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531007 TBA K4-2 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531008 TBA Hồ A 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531009 TBA Vĩnh Sơn 1 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531011 TBA K8-1 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531012 TBA Trà Xom 2 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531013 TBA Trà Xom 3 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531015 TBA K8-2 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531016 TBA K2 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531017 TBA Trà Xom 5 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531019 TBA Kon Trú 08:00 ngày 28/07/2021 12:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser TBA T5 / VS Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539002 TBA Nhà Van 08:00 ngày 28/07/2021 17:30 ngày 28/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 LBS-O NR K8 (C1/33/2- XT 471/VSO) và NR Điều áp C14 XT 471 VSO Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530475 TBA Trung Luong 08:15 ngày 28/07/2021 14:00 ngày 28/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để thực hiện SCTX thay dây dẫn 3AC-70mm2 vận hành lâu năm có nguy cơ gây sự cố Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530481 TBA Bạch Đằng 2 08:15 ngày 28/07/2021 14:00 ngày 28/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để thực hiện SCTX thay dây dẫn 3AC-70mm2 vận hành lâu năm có nguy cơ gây sự cố Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539059 TBA chiếu sáng số 4 08:15 ngày 28/07/2021 14:00 ngày 28/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline để thực hiện SCTX thay dây dẫn 3AC-70mm2 vận hành lâu năm có nguy cơ gây sự cố Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539078 TBA Mỹ Đức 2 09:25 ngày 28/07/2021 10:50 ngày 28/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phối Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539105 TBA Bàu Đá 13:30 ngày 28/07/2021 15:00 ngày 28/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phối Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538052 VĂN TRƯỜNG 13:45 ngày 28/07/2021 15:15 ngày 28/07/2021 Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539756 TBA Tôm giống Việt Úc 3 13:45 ngày 28/07/2021 16:15 ngày 28/07/2021 Vệ sinh, sơn MBA bị gỉ sét Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IH539087 TBA Phú Thuận 3 15:10 ngày 28/07/2021 16:30 ngày 28/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phối Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục