Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 3/11

09:00' - 02/11/2021
BNEWS Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 3/11 cập nhật mới nhất.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện, lịch ngừng cung cấp điện ở Bình Định ngày mai 3/11 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện, lịch ngừng cung cấp điện ở Bình Định ngày mai 3/11 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠMTÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO TÌNH TRẠNG 
Điện lực An Nhơn BC530147 Nhơn Thọ 7 07:00 ngày 03/11/2021 11:00 ngày 03/11/2021 Lắp xà, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới( TBA Trường Thịnh Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530408 Lộc Thuận 2 XBT 07:00 ngày 03/11/2021 16:15 ngày 03/11/2021 Xử lý tổn thất TBA( xử lý các mối nối gây sụt áp) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530436 TBA Thọ Sơn 2 07:00 ngày 03/11/2021 11:00 ngày 03/11/2021 Lắp xà, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới( TBA Trường Thịnh Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD531024 Nhà máy C.P Bình Định 07:00 ngày 03/11/2021 13:00 ngày 03/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng TBA Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD531076 Ống thép Hoa Sen Bình Định 07:00 ngày 03/11/2021 11:00 ngày 03/11/2021 Lắp xà, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới( TBA Trường Thịnh Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531021 Cấp điện Khu Công Nghiệp Nhơn Hòa 07:00 ngày 03/11/2021 11:00 ngày 03/11/2021 Lắp xà, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới( TBA Trường Thịnh Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531023 NM Thức ăn gia súc Bình Định 07:00 ngày 03/11/2021 13:00 ngày 03/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng TBA Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531081 Thiện Hoàng 07:00 ngày 03/11/2021 11:00 ngày 03/11/2021 Lắp xà, đấu nối ĐZ 22 KV xây dựng mới( TBA Trường Thịnh Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC533174 TBA Lâm Trúc 07:00 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Di dời ĐZ 0,4kV mạch kép XT1&XT3 TBA Lâm Trúc để mở rộng đường ĐT 639 (theo yêu cầu của UBND TX Hoài Nhơn) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530177 TBA Kinh te moi 07:15 ngày 03/11/2021 09:15 ngày 03/11/2021 Lắp đặt kim thu sét trên ĐZ 22kV XT471HNH Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530706 TBA Chánh Hội 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530707 TBA Phú Hậu 2 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530708 TBA Chánh Định 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530709 TBA Vân Triêm 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530710 TBA Phú Hậu 3 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530711 TBA Chánh Hữu 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530873 Chánh Định 2 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530881 Phương Thái 2 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530884 Chánh Hội 2 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH534011 Đập Dâng Văn Mối 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH534015 Tăng áp nước C.Chánh 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539154 chiếu sáng Phương Thái 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539155 chiếu sáng Phương Phi 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng gia cố móng néo Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530310 TBA Đông Điền 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530364 TBA NTTS Đông Điền 07:30 ngày 03/11/2021 11:30 ngày 03/11/2021 Chỉnh cột nghiêng đường dây 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530605 TBA Vĩnh Phú 2 10:15 ngày 03/11/2021 11:45 ngày 03/11/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA kết hợp kiểm tra CMB cấp độ 2 Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục