Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 31/10

10:18' - 30/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 31/10.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 31/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHC030317TBA Phổ Trach 207:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530277TBA Huỳnh Mai07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530278TBA UB Phước Nghĩa07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530302TBA Hương Sơn07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530311TBA Phước Nghĩa 207:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530359TBA Hưng Nghĩa07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530361TBA Trung Tín07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530366TBA Xuân Diệu07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHD530394TBA Minh Dư 707:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530370TBA Minh Dư 407:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530371TBA Minh Dư 507:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530372TBA Minh Dư 607:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530379TBA BCH Quân Sự07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530390TBA Chiếu sáng Số 507:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530400TBA Công ty TNHH MTV thương mại Minh Quân07:00 ngày 31/10/2021 16:30 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539096Trạm Đức Minh09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539113Trí Tín09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539114Ga Công Nghiệp09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539115DNTN Sơn Hải09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539122050609:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539130Trang phục ngoài trời CPPC09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B401Fujinuco09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B512Wesbrook09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B515OLAM09:00 ngày 31/10/2021 15:00 ngày 31/10/2021 Xử lý tiếp xúc lèo, ĐZ 22kVĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục