Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 10/10

11:03' - 09/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 10/10.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 10/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC514299Phụng Cang - Ninh Hưng05:00 ngày 10/10/2020 05:30 ngày 10/10/2020 Tháo lèo đường dây tuyến 471NIHO tại cột 471NIHO_60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514299Phụng Cang - Ninh Hưng05:00 ngày 10/10/2020 05:30 ngày 10/10/2020 Tháo lèo đường dây tại vị trí 471NIHO_1AHoãn
ĐL Ninh HòaDC524232PĐ Ninh Lộc 505:00 ngày 10/10/2020 05:30 ngày 10/10/2020 Tháo lèo đường dây tuyến 471NIHO tại cột 471NIHO_60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524232PĐ Ninh Lộc 505:00 ngày 10/10/2020 05:30 ngày 10/10/2020 Tháo lèo đường dây tại vị trí 471NIHO_1AHoãn
ĐL Ninh HòaDC524233PĐ Ninh Lộc 705:00 ngày 10/10/2020 05:30 ngày 10/10/2020 Tháo lèo đường dây tuyến 471NIHO tại cột 471NIHO_60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC134483Ninh Phụng06:00 ngày 10/10/2020 16:00 ngày 10/10/2020 - Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Ninh Hòa - TNĐK LBS vị trí 474-E24/5-2, LBS vị trí 474-E24/40, LBS 474-E24/52-2, LBS 474-E24/475-ENT/148, DCL -E24/40. - Xử lý tiếp xúc tại đầu cáp ngầm, lắp chụp Silicon, thay CSV đầu XT474Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418045PĐ Ninh Đa 0406:00 ngày 10/10/2020 16:00 ngày 10/10/2020 - Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Ninh Hòa - TNĐK LBS vị trí 474-E24/5-2, LBS vị trí 474-E24/40, LBS 474-E24/52-2, LBS 474-E24/475-ENT/148, DCL -E24/40. - Xử lý tiếp xúc tại đầu cáp ngầm, lắp chụp Silicon, thay CSV đầu XT474Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428043PĐ Ninh Đa 0306:00 ngày 10/10/2020 16:00 ngày 10/10/2020 - Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Ninh Hòa - TNĐK LBS vị trí 474-E24/5-2, LBS vị trí 474-E24/40, LBS 474-E24/52-2, LBS 474-E24/475-ENT/148, DCL -E24/40. - Xử lý tiếp xúc tại đầu cáp ngầm, lắp chụp Silicon, thay CSV đầu XT474Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428046PĐ Ninh Đa 0506:00 ngày 10/10/2020 16:00 ngày 10/10/2020 - Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Ninh Hòa - TNĐK LBS vị trí 474-E24/5-2, LBS vị trí 474-E24/40, LBS 474-E24/52-2, LBS 474-E24/475-ENT/148, DCL -E24/40. - Xử lý tiếp xúc tại đầu cáp ngầm, lắp chụp Silicon, thay CSV đầu XT474Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428047PĐ Ninh Đa 0606:00 ngày 10/10/2020 16:00 ngày 10/10/2020 - Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Ninh Hòa - TNĐK LBS vị trí 474-E24/5-2, LBS vị trí 474-E24/40, LBS 474-E24/52-2, LBS 474-E24/475-ENT/148, DCL -E24/40. - Xử lý tiếp xúc tại đầu cáp ngầm, lắp chụp Silicon, thay CSV đầu XT474Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530225Hộ kinh doanh Ánh Hồng06:00 ngày 10/10/2020 16:00 ngày 10/10/2020 Lắp đặt hệ thống Scada tại tủ RMU475-BTA/128 Thay DCL tuyến 475-BTA tại 475-BTA/128Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC52M130Trạm M130 Suối Tân06:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 Dựng trụ, lắp xà néo, đấu nối LBS giữa vị trí 474-476SDA_R21 và 474SDA_20A Hoàn thiện lắp đặt LBS tại vị trí 473-474SDA_R07 Di dời đường dây từ vị trí 473SDA_18 đến 473SDA_19Hoãn
ĐL Cam Lâm KC53N256Hồ Chứa Nước Suối Dầu - Suối Cát06:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 Dựng trụ, lắp xà néo, đấu nối LBS giữa vị trí 474-476SDA_R21 và 474SDA_20A Hoàn thiện lắp đặt LBS tại vị trí 473-474SDA_R07 Di dời đường dây từ vị trí 473SDA_18 đến 473SDA_19Hoãn
ĐL Cam Lâm KD51N555Trang Trại Nguyễn Văn Tình - Suối Cát06:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 Dựng trụ, lắp xà néo, đấu nối LBS giữa vị trí 474-476SDA_R21 và 474SDA_20A Hoàn thiện lắp đặt LBS tại vị trí 473-474SDA_R07 Di dời đường dây từ vị trí 473SDA_18 đến 473SDA_19Hoãn
ĐL Cam Lâm KD51N625Nông Trại - Ông Lý Thành Sơn06:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 Dựng trụ, lắp xà néo, đấu nối LBS giữa vị trí 474-476SDA_R21 và 474SDA_20A Hoàn thiện lắp đặt LBS tại vị trí 473-474SDA_R07 Di dời đường dây từ vị trí 473SDA_18 đến 473SDA_19Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC418086Trạm công cộng 01 Vạn Lương07:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 VSCN, phát quang hành lang tuyến 471TC.F1. Dựng trụ VT 471TC.F1/08 XỬ lý tồn tại trạm 1D.069, 1D.079Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC418088Trạm công cộng 02B Đá Trắng Vạn Hưng07:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 VSCN, phát quang hành lang tuyến 471TC.F1. Dựng trụ VT 471TC.F1/08 XỬ lý tồn tại trạm 1D.069, 1D.079Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC418092Trạm công cộng Đá Trắng 061D09207:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 VSCN, phát quang hành lang tuyến 471TC.F1. Dựng trụ VT 471TC.F1/08 XỬ lý tồn tại trạm 1D.069, 1D.079Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC418110Trạm công cộng 06 Vạn Hưng07:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 VSCN, phát quang hành lang tuyến 471TC.F1. Dựng trụ VT 471TC.F1/08 XỬ lý tồn tại trạm 1D.069, 1D.079Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC438027Trạm công cộng 508A Vạn Giã07:00 ngày 10/10/2020 12:00 ngày 10/10/2020 VSCN, phát quang hành lang tuyến 471TC.F1. Dựng trụ VT 471TC.F1/08 XỬ lý tồn tại trạm 1D.069, 1D.079Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục