Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 24/8

22:05' - 23/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 24/8.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 24/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530018Trạm 18 - Hải Đức06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC530042Trạm 42 -Vĩnh Điềm06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC530057Trạm 57 -Mã Vòng06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC530089Trạm 89 -Hải Đức06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC53018BTrạm 18B - Thủy Xưởng06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC53019ATrạm 19A -Bầu Mốc06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC53019CTrạm 19C -Cầu Dứa -Vĩnh Hiệp06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC53019DTrạm T.19D - Vĩnh Hiệp06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC53019ETrạm T.19E - Phú Nông06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Nha Trang BC53041ATrạm 41A -Chợ Mới-Trước UBan06:00 ngày 24/08/2020 11:00 ngày 24/08/2020 + Thay DCL tuyến 475MVO tại cột 475-476MVO/47 + Chuyển nhánh rẽ 476MVO/44-1A,B tuyến 476MVO sang đấu nối tuyến 475MVO tại cột cột 475-476MVO/44Hoãn
ĐL Ninh HòaDC524234PĐ Ninh Lộc 607:00 ngày 24/08/2020 15:00 ngày 24/08/2020 - Thay dây 2x50 AWBCC 1031m, xà 7 bộ NR 471-E24 từ VT 72-10 đến VT 72-29 - Thay dây 2x50 AWBCC 577m Trục chính 471-E24 từ VT 72-10-3 đến VT 72-10-12 - Thay dây 3x50 AWBCC 253m NR 471-E24 từ VT 72-10 đến VT 72-10-3Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524298Mỹ Lợi - Ninh Hưng07:00 ngày 24/08/2020 15:00 ngày 24/08/2020 - Thay dây 2x50 AWBCC 1031m, xà 7 bộ NR 471-E24 từ VT 72-10 đến VT 72-29 - Thay dây 2x50 AWBCC 577m Trục chính 471-E24 từ VT 72-10-3 đến VT 72-10-12 - Thay dây 3x50 AWBCC 253m NR 471-E24 từ VT 72-10 đến VT 72-10-3Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524856Phước mỹ - Ninh Hưng07:00 ngày 24/08/2020 15:00 ngày 24/08/2020 - Thay dây 2x50 AWBCC 1031m, xà 7 bộ NR 471-E24 từ VT 72-10 đến VT 72-29 - Thay dây 2x50 AWBCC 577m Trục chính 471-E24 từ VT 72-10-3 đến VT 72-10-12 - Thay dây 3x50 AWBCC 253m NR 471-E24 từ VT 72-10 đến VT 72-10-3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530094Trạm 94 - Diên Hoà07:00 ngày 24/08/2020 15:00 ngày 24/08/2020 Tăng cường dây dẫn hạ áp để giảm TTĐN trạm T.94Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530104Trạm 104 - Diên Phú07:00 ngày 24/08/2020 15:00 ngày 24/08/2020 Cải tạo lại hệ thống đo đếm trạm T.104Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413037Trạm công cộng 09 Vạn Phước07:00 ngày 24/08/2020 17:00 ngày 24/08/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ từ 473VGI/85-1 đến 473VGI/85-16Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD433080Công Ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Khánh Hòa - Tràn xả lũ Hoa Sơn07:00 ngày 24/08/2020 17:00 ngày 24/08/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ từ 473VGI/85-1 đến 473VGI/85-16Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD433081Công Ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Khánh Hòa-Quản lý công trình Hoa Sơn07:00 ngày 24/08/2020 17:00 ngày 24/08/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ từ 473VGI/85-1 đến 473VGI/85-16Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD533115Công ty TNHH Thủy Sản Hải Long Nha Trang07:00 ngày 24/08/2020 17:00 ngày 24/08/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ từ 473VGI/85-1 đến 473VGI/85-16Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD533504Công ty CPCT Đô Thị Vạn Ninh07:00 ngày 24/08/2020 17:00 ngày 24/08/2020 Thay xà, sứ nhánh rẽ từ 473VGI/85-1 đến 473VGI/85-16Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục