Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 26/8

09:51' - 25/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 26/8.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 26/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53014ATrạm 14A -Phương Sài05:30 ngày 26/08/2020 16:00 ngày 26/08/2020 - Đấu nối đường dây TKM tại trụ 479-E27/1-5-28; Thu hồi Xà & FCO tại trụ 479-E27/1-5-6 và tại trụ 479-E27/1-5-24.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53048ATrạm 48A -Phương Sài05:30 ngày 26/08/2020 06:00 ngày 26/08/2020 - Tháo lèo trụ 479MVO/1-5Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53048BTrạm 48B -Phương Sài05:30 ngày 26/08/2020 06:00 ngày 26/08/2020 - Tháo lèo trụ 479MVO/1-5Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53048CTrạm 48C - Phương Sài05:30 ngày 26/08/2020 06:00 ngày 26/08/2020 - Tháo lèo trụ 479MVO/1-5Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53048DTrạm T.48D - Phương Sài05:30 ngày 26/08/2020 06:00 ngày 26/08/2020 - Tháo lèo trụ 479MVO/1-5Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53048ETrạm T.48E - Phương Sài05:30 ngày 26/08/2020 06:00 ngày 26/08/2020 - Tháo lèo trụ 479MVO/1-5Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068ATrạm 68A - Ngọc Hội05:30 ngày 26/08/2020 16:00 ngày 26/08/2020 - Đấu nối đường dây TKM tại trụ 479-E27/1-5-28; Thu hồi Xà & FCO tại trụ 479-E27/1-5-6 và tại trụ 479-E27/1-5-24.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068BTrạm 68B -Ngọc Hội05:30 ngày 26/08/2020 16:00 ngày 26/08/2020 - Đấu nối đường dây TKM tại trụ 479-E27/1-5-28; Thu hồi Xà & FCO tại trụ 479-E27/1-5-6 và tại trụ 479-E27/1-5-24.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068CTrạm 68C - Ngọc Hội05:30 ngày 26/08/2020 16:00 ngày 26/08/2020 - Đấu nối đường dây TKM tại trụ 479-E27/1-5-28; Thu hồi Xà & FCO tại trụ 479-E27/1-5-6 và tại trụ 479-E27/1-5-24.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068DTrạm T.68D - Lư Cấm05:30 ngày 26/08/2020 16:00 ngày 26/08/2020 - Đấu nối đường dây TKM tại trụ 479-E27/1-5-28; Thu hồi Xà & FCO tại trụ 479-E27/1-5-6 và tại trụ 479-E27/1-5-24.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53068ETrạm T.68E - Lư Cấm05:30 ngày 26/08/2020 16:00 ngày 26/08/2020 - Đấu nối đường dây TKM tại trụ 479-E27/1-5-28; Thu hồi Xà & FCO tại trụ 479-E27/1-5-6 và tại trụ 479-E27/1-5-24.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514237PĐ Ninh Lộc 105:30 ngày 26/08/2020 06:30 ngày 26/08/2020 Tháo lèo tại các vị trí 471NIHO_60; 472NIHO_91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514251PĐ Ninh Giang 0605:30 ngày 26/08/2020 06:30 ngày 26/08/2020 Tháo lèo tại các vị trí 471NIHO_60; 472NIHO_91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514253PĐ Ninh giang 0405:30 ngày 26/08/2020 06:30 ngày 26/08/2020 Tháo lèo tại các vị trí 471NIHO_60; 472NIHO_91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514254PĐ Ninh giang 0105:30 ngày 26/08/2020 06:30 ngày 26/08/2020 Tháo lèo tại các vị trí 471NIHO_60; 472NIHO_91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524298Mỹ Lợi - Ninh Hưng05:30 ngày 26/08/2020 06:30 ngày 26/08/2020 Tháo lèo tại các vị trí 471NIHO_60; 472NIHO_91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524309Hội Phú - Ninh Phú05:30 ngày 26/08/2020 06:30 ngày 26/08/2020 Tháo lèo tại các vị trí 471NIHO_60; 472NIHO_91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524320Núi Sầm Ninh Giang05:30 ngày 26/08/2020 15:30 ngày 26/08/2020 - Cải tạo thay dây, cột từ VT 471NIHO_50 đến 471NIHO_50/6 - Di dời nhánh rẽ 472NIHO_98 - Thay dây dẫn 3xAC50 bằng 3xACWBCC50 từ 472/100 đến 472/100-3_150m (T4332) (SCL20NH01). - Thay dây dẫn 3xAC50 bằng 3xACWBCC50 từ 472/109 đến 472/109-3_150m (T4257) (SCL20NH01). - Thay dây dẫn 3xAC50 bằng 3xACWBCC50 từ 472/111 đến 472/111-3_210m (T4262) (SCL20NH01). - Xử lý cột không đảm bảo vận hành trong mùa mưa bão VT472/97, 472/98. - Thay 07 bộ xà đỡ thẳng không đủ khoảng cách pha-pha từ cột 471/29 đến cột 471/48 (SCL20NH01).Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524856Phước mỹ - Ninh Hưng05:30 ngày 26/08/2020 06:30 ngày 26/08/2020 Tháo lèo tại các vị trí 471NIHO_60; 472NIHO_91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534201PĐ Ninh Hà 0505:30 ngày 26/08/2020 15:30 ngày 26/08/2020 - Cải tạo thay dây, cột từ VT 471NIHO_50 đến 471NIHO_50/6 - Di dời nhánh rẽ 472NIHO_98 - Thay dây dẫn 3xAC50 bằng 3xACWBCC50 từ 472/100 đến 472/100-3_150m (T4332) (SCL20NH01). - Thay dây dẫn 3xAC50 bằng 3xACWBCC50 từ 472/109 đến 472/109-3_150m (T4257) (SCL20NH01). - Thay dây dẫn 3xAC50 bằng 3xACWBCC50 từ 472/111 đến 472/111-3_210m (T4262) (SCL20NH01). - Xử lý cột không đảm bảo vận hành trong mùa mưa bão VT472/97, 472/98. - Thay 07 bộ xà đỡ thẳng không đủ khoảng cách pha-pha từ cột 471/29 đến cột 471/48 (SCL20NH01).Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục