Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 4/12

12:58' - 03/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 4/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 4/12 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC430430Trạm 430 - Diên Thọ05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC51034BTrạm 34B - Diên Thọ05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530552Trạm 552 - Diên Lạc05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53430BTrạm 430B - Diên Thọ05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530506Trạm 506 - Trang trại CN Hồ Đắc Phương05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530515Trạm 515 - Cty TNHH MTV KV Hồng Phước05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530538Trạm 538 - DNTN Nhân Thụy - Khánh Hòa05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530543Trạm 543 - Nguyễn thị Xuân Thủy05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530550Trạm 550 - Cty TNHH Tiện ích KH05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530555Trạm 555 - Cty TNHH SX VLXD Tân Phát05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530556Trạm 556 - CTCP Giặt Ủi Hồng Ngọc05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530562Trạm 562 - Trang trại Phan thị Có05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530563Trạm 563 - Cty TNHH SX & DVTM Duy Nguyên05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530568Trạm 568 - Trang trại Lê thị Thảo05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530590Trạm 590 - Cty TNHH MTV Nhật Lâm05:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt DCL tại cột 476DKH_01 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại vị trí 33, 52, 62, 127/2Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534830Trạm Cấp Nước Ninh Bình 106:00 ngày 04/12/2021 12:30 ngày 04/12/2021 Thay thế dây lèo trần bằng dây lèo bọc, thực hiện xử lý tiếp xúc trục chính từ VT 01 đến VT60 XT478NIHO. Xử lý pha đất VT478NIHO_21-4 đến VT478NIHO_21/6. Thí nghiệm định kỳ các TBA phân phốiĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534831Trạm Cấp Nước Ninh Bình 206:00 ngày 04/12/2021 12:30 ngày 04/12/2021 Thay thế dây lèo trần bằng dây lèo bọc, thực hiện xử lý tiếp xúc trục chính từ VT 01 đến VT60 XT478NIHO. Xử lý pha đất VT478NIHO_21-4 đến VT478NIHO_21/6. Thí nghiệm định kỳ các TBA phân phốiĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC010412Trạm 412 - Diên Thọ06:00 ngày 04/12/2021 08:30 ngày 04/12/2021 Đội DK: Tháo lèo tại vị trí 471TC.F6B_3/54A TDA: Kết hợp thời gian tháo lèo 471TC.F6B_3/58A để dựng cột đôn đỡ thẳng trong khoảng cột 3/41 đến 3/42 (ĐTXD 2021)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410064Trạm 64 - Diên Tân06:00 ngày 04/12/2021 08:30 ngày 04/12/2021 Đội DK: Tháo lèo tại vị trí 471TC.F6B_3/54A TDA: Kết hợp thời gian tháo lèo 471TC.F6B_3/58A để dựng cột đôn đỡ thẳng trong khoảng cột 3/41 đến 3/42 (ĐTXD 2021)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410064Trạm 64 - Diên Tân06:00 ngày 04/12/2021 17:00 ngày 04/12/2021 TDA thi công dây CS tuyến 471TC.F6B từ cột 3/54A đến 3/74BHoãn
ĐL Diên Khánh ED530464Trạm 464 - Cty TNHH Tâm Việt06:00 ngày 04/12/2021 08:30 ngày 04/12/2021 Đội DK: Tháo lèo tại vị trí 471TC.F6B_3/54A TDA: Kết hợp thời gian tháo lèo 471TC.F6B_3/58A để dựng cột đôn đỡ thẳng trong khoảng cột 3/41 đến 3/42 (ĐTXD 2021)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530464Trạm 464 - Cty TNHH Tâm Việt06:00 ngày 04/12/2021 17:00 ngày 04/12/2021 TDA thi công dây CS tuyến 471TC.F6B từ cột 3/54A đến 3/74BHoãn
ĐL Diên Khánh ED530477Trạm 477 - CTCP An Phước06:00 ngày 04/12/2021 08:30 ngày 04/12/2021 Đội DK: Tháo lèo tại vị trí 471TC.F6B_3/54A TDA: Kết hợp thời gian tháo lèo 471TC.F6B_3/58A để dựng cột đôn đỡ thẳng trong khoảng cột 3/41 đến 3/42 (ĐTXD 2021)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530477Trạm 477 - CTCP An Phước06:00 ngày 04/12/2021 17:00 ngày 04/12/2021 TDA thi công dây CS tuyến 471TC.F6B từ cột 3/54A đến 3/74BHoãn
ĐL Diên Khánh ED530509Trạm 509 - Trang Trại Nguyễn Thị Thanh Hằng06:00 ngày 04/12/2021 08:30 ngày 04/12/2021 Đội DK: Tháo lèo tại vị trí 471TC.F6B_3/54A TDA: Kết hợp thời gian tháo lèo 471TC.F6B_3/58A để dựng cột đôn đỡ thẳng trong khoảng cột 3/41 đến 3/42 (ĐTXD 2021)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53112BTrạm M112B Suối Tân07:00 ngày 04/12/2021 11:00 ngày 04/12/2021 Bọc cách điện lèo dây trần, tại vị trí 475SDA_10/6, 475SDA_10/7, 475SDA_23, 475SDA_53 thay sứ đứng 475SDA_39 chụp Silicon FCO 475SDA_17 475SDA_27 Chụp Silicon LA tại trụ 475SDA_39 MBA Phát quang lướiĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53112CTrạm M112C Suối Tân07:00 ngày 04/12/2021 11:00 ngày 04/12/2021 Bọc cách điện lèo dây trần, tại vị trí 475SDA_10/6, 475SDA_10/7, 475SDA_23, 475SDA_53 thay sứ đứng 475SDA_39 chụp Silicon FCO 475SDA_17 475SDA_27 Chụp Silicon LA tại trụ 475SDA_39 MBA Phát quang lướiĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53137BTrạm M137B Suối Tân07:00 ngày 04/12/2021 11:00 ngày 04/12/2021 Bọc cách điện lèo dây trần, tại vị trí 475SDA_10/6, 475SDA_10/7, 475SDA_23, 475SDA_53 thay sứ đứng 475SDA_39 chụp Silicon FCO 475SDA_17 475SDA_27 Chụp Silicon LA tại trụ 475SDA_39 MBA Phát quang lướiĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53161BTrạm M161B Suối Tân07:00 ngày 04/12/2021 11:00 ngày 04/12/2021 Bọc cách điện lèo dây trần, tại vị trí 475SDA_10/6, 475SDA_10/7, 475SDA_23, 475SDA_53 thay sứ đứng 475SDA_39 chụp Silicon FCO 475SDA_17 475SDA_27 Chụp Silicon LA tại trụ 475SDA_39 MBA Phát quang lướiĐã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53M077Trạm M077 Suối Tân07:00 ngày 04/12/2021 11:00 ngày 04/12/2021 Bọc cách điện lèo dây trần, tại vị trí 475SDA_10/6, 475SDA_10/7, 475SDA_23, 475SDA_53 thay sứ đứng 475SDA_39 chụp Silicon FCO 475SDA_17 475SDA_27 Chụp Silicon LA tại trụ 475SDA_39 MBA Phát quang lướiĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục